Установа за децу и младе „Шабац”

Министарство рада и социјалне политике, Општина Шабац и Центар за социјални рад Шабац потписали су 2007. године Меморандум о разумевању, којим почињу реализацију заједничког пројекта – изградњу Дома за децу оболелу од аутизма под називом „Кућа добре воље“.

Овим Меморандумом Општина се обавезала да обезбеди локацију, комуналну инфраструктуру и да финансира трошкове функционисања установе у висини од 40%, будући да ће тај простор и користити за развој локалних услуга. Министарство се обавезало да изгради објекат, који ће служити као установа за смештај деце и младих оболелих од аутизма са територије РС и сносити трошкове за запослене у установи и материјалне трошкове установе.

Изградња објекта почела је 2007.године и после више прекида, завршена 2013. године. Објекат је изграђен на парцели града Шапца површине 0.50,00 ха, у ул. Стефана Првовенчаног бб, у насељу званом Касарске ливаде. Објекат је нето површине 2.031,51 м².

Намењен је смештају деце и младих са аутизмом и одраслих са сметњама у комуникацији. Једина је установа тог типа у Србији која има лиценцу за рад. То значи да услови у којима корисници бораве и начин рада са њима задовољава све законом прописане стандарде.

Капацитет Установе је 40 корисника. Предвиђен број запослених, по решењу Министарства, на овај број корисника је 40, и то 13 стручних радника, који се финансирају из буџета РС и 27 радника који се финансирају из цене смештаја. Као стручни консултант, запосленима у раду са корисницима помаже лекар специјалиста неуропсихијатар, ангажован уговором o делу.

Установа за децу и младе „Шабац“, при Центру за социјални рад „Шабац“, почела је са радом 15. марта 2014. године.