Број телефона
Е-пошта
Велики грб Шапца

Помоћ у кући

Услугом помоћ у кући обезбеђује се кориснику подршка у задовољавању свакодневних животних потреба у сопственом дому, како би се унапредио и одржао квалитет живота и спречио или одложио смештај у институције, онда када је породична подршка недовољна или није расположива, а у складу са идентификованим потребама лица која услед немоћи или смањених функционалних способности нису способна да независно живе без подршке. Избор специфичног садржаја услуге директно зависи од потреба корисника, а може да обухвати :

 1. Обављање кућних послова и одржавање домаћинства (помоћ у набавци и одлагању намирица, припремање мањих оброка хране и храњење);
 2. Помоћ у одржавању личне хигијене (помоћ приликом умивања, купања, чешљања, шишања, бријања, сечења ноктију, пресвлачења);
 3. Помоћ у одржавању хигијене домаћинства (прање судова, чишћење просторија, прање одеће, ложење ватре и сл);
 4. Помоћ у кретању и коришћењу ресурса у локалној заједници (набавка огрева, плаћање рачуна, обављање или асистирање у ообављању других административних послова и сл);
 5. Чување и надзор;
 6. Праћење здравља и добробити особе, укључујући посматрање и евидентирање промена у телесном и менталном функционисању и извештавање надлежне здравствене службе, старатеља, водитеља случаја и сл;
 7. Помоћ у набавци лекова и при узимању прописане терапије;
 8. Помоћ у обављању прописаних телесних вежби;
 9. Помоћ или подстицање у обављању свакодневних активности;
 10. Помоћ при одласку код лекара и при коришћењу превоза;
 11. Помоћ за учешће у активностима заједнице;
 12. Санирање и нега мањих повреда;
 13. Контрола виталних функција (крвни притисак, ниво шећера у крви, триглицериди, телесна температура, уношење и избацивање течности и сл).

Корисници услуге помоћ у кући су:

 1. Старе и немоћне особе (жене преко 60 година старости и мушкарци преко 65 година старости) у једночланим или вишечланим старачким домаћинствима;
 2. Особе са инвалидитетом које живе саме у домаћинству (одрасле особе са оствареним правом на туђу негу и помоћ по свим основама, особе у поступку за остваривање овог права и особе које имају утврђен инвалидитет по било ком основу)
 3. Породице са тешко оболелим чланом домаћинства, чије стање захтева континуирану негу (полупокретни, непокретни)
 4. Особе са интелектуалним и другим менталним сметњама.

Корисници услуге учествују у трошковима услуге сразмерно приходима породице, у висини коју посебном одлуком одреди надлежни орган града.
У приходе породице рачунају се сва примања изузев новчане социјалне помоћи, додатка за телесно оштећење, дечјег додатка, родитељског додатка, ученичких и студентских кредита и стипендија.

Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

Април 2024

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Events for 1 Април
Нема догађаја
Events for 2 Април
Нема догађаја
Events for 3 Април
Нема догађаја
Events for 4 Април
Нема догађаја
Events for 5 Април
Нема догађаја
Events for 6 Април
Нема догађаја
Events for 7 Април
Нема догађаја
Events for 8 Април
Нема догађаја
Events for 9 Април
Нема догађаја
Events for 10 Април
Нема догађаја
Events for 11 Април
Нема догађаја
Events for 12 Април
Нема догађаја
Events for 13 Април
Нема догађаја
Events for 14 Април
Нема догађаја
Events for 15 Април
Нема догађаја
Events for 16 Април
Нема догађаја
Events for 17 Април
Нема догађаја
Events for 18 Април
Нема догађаја
Events for 19 Април
Нема догађаја
Events for 20 Април
Нема догађаја
Events for 21 Април
Нема догађаја
Events for 22 Април
Нема догађаја
Events for 23 Април
Нема догађаја
Events for 24 Април
Нема догађаја
Events for 25 Април
Нема догађаја
Events for 26 Април
Нема догађаја
Events for 27 Април
Нема догађаја
Events for 28 Април
Нема догађаја
Events for 29 Април
Нема догађаја
Events for 30 Април
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.