Број телефона
Е-пошта
Велики грб Шапца

Становање уз подршку за одрасла лица са интелектуалним или менталним тешкоћама

Услугу становање уз подршку остварују одрасла лица са интелектуалним или менталним тешкоћама која су способна за постизање одређеног степена самосталности.

Сврха услуге становања уз подршку за особе са интелектуалним или менталним тешкоћама је помоћ и подршка у стицању што већег степена самосталности који им омогућава квалитетнији независтан живот у заједници.

Становањем уз подршку обезбеђује се одговарајући смештај, стручна помоћ и подршка за што потпуније осамостаљивање и укључивање корисника у заједницу. Становање уз подршку обезбеђује се ради спречавања коришћења услуге домског смештаја.

Услуга становање уз подршку остварује се реализацијом програмских активности којима се у складу са проценом индивидуалних потреба и потреба корисничке групе:

  • Осигурава безбедно окружење и надзире безбедност корисника.
  • Пружа помоћ и подршка у задовољавању свакодневних животних потреба.
  • Обезбеђује окружење у коме су доступне разноврсне социјалне, образовне, здравствене, културно забавне, спортске и рекреативне услуге у складу са идентификованим потребама корисника.
  • Пружалац услуге обезбеђује и друге програме који су посебно прилагођени могућностима и интересовањима корисника.

Услуга становање уз подршку остварује се у трајању до 5 година, уз могућност продужења према процени стручног радника Центра, који прати корисника и стручног радника пружаоца услуге.

Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

Децембар 2023

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 Децембар
Нема догађаја
Events for 2 Децембар
Нема догађаја
Events for 3 Децембар
Нема догађаја
Events for 4 Децембар
Нема догађаја
Events for 5 Децембар
Нема догађаја
Events for 6 Децембар
Нема догађаја
Events for 7 Децембар
Нема догађаја
Events for 8 Децембар
Нема догађаја
Events for 9 Децембар
Нема догађаја
Events for 10 Децембар
Нема догађаја
Events for 11 Децембар
Нема догађаја
Events for 12 Децембар
Нема догађаја
Events for 13 Децембар
Нема догађаја
Events for 14 Децембар
Нема догађаја
Events for 15 Децембар
Нема догађаја
Events for 16 Децембар
Нема догађаја
Events for 17 Децембар
Нема догађаја
Events for 18 Децембар
Нема догађаја
Events for 19 Децембар
Нема догађаја
Events for 20 Децембар
Нема догађаја
Events for 21 Децембар
Нема догађаја
Events for 22 Децембар
Нема догађаја
Events for 23 Децембар
Нема догађаја
Events for 24 Децембар
Нема догађаја
Events for 25 Децембар
Нема догађаја
Events for 26 Децембар
Нема догађаја
Events for 27 Децембар
Нема догађаја
Events for 28 Децембар
Нема догађаја
Events for 29 Децембар
Нема догађаја
Events for 30 Децембар
Нема догађаја
Events for 31 Децембар
Нема догађаја

Најшешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.