Служба за заштиту одраслих и старих лица

Служба за одрасле и старије кроз свој рад пружа социјалну помоћ и заштиту следећим корисницима: одраслим лицима са породичним проблемима, ментално недовољно развијеним одраслим лицима, душевно оболелим одраслим лицима, одраслим деликвентима, одраслим лицима са асоцијалним понашањем, одраслим алкохоличарима и наркоманима, теже физички оболелим лицима и лицима са инвалидтетом, одраслим незбринутим лицима, старијим лицима без породичног старања, старијим лицима без средстава за живот, старијим теже хронично оболелим и инвалидним лицима, старијим лицима са породичним проблемима, душевно оболелим старијим лицима, ментално недовољно развијеним старијим лицима.

Рад Службе базира се на примени одредба из Закона о социјалној заштити Републике Србије, Породичног закона и Закона о општем управном поступку, и другим законима и подзаконским актима.