Служба за заштиту деце и младих

Служба за заштиту деце и младих бави се заштитом интереса и права деце и омладине са различитим облицима друштвено неприхватљивог и законски санкционисаног понашања, заштитом права деце и омладине са посебним потребама, заштитом интереса и права детета у породицама са нарушеним породичним односима, те заштитом деце која не могу да одрастају са својим родитељима.

Целокупан рад Службе базира се на примени одредаба из Породичног Закона Републике Србије, Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица, Закона о социјалној заштити Републике Србије, Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад, Правилника о хранитељству и Међународној конвенцији о правима детета, као и другим законима и подзаконским актима.