Број телефона
Е-пошта
Велики грб Шапца

Установа за децу и младе „Шабац”

Министарство рада и социјалне политике, Општина Шабац и Центар за социјални рад Шабац потписали су 2007. године Меморандум о разумевању, којим почињу реализацију заједничког пројекта – изградњу Дома за децу оболелу од аутизма под називом „Кућа добре воље“.

Овим Меморандумом Општина се обавезала да обезбеди локацију, комуналну инфраструктуру и да финансира трошкове функционисања установе у висини од 40%, будући да ће тај простор и користити за развој локалних услуга. Министарство се обавезало да изгради објекат, који ће служити као установа за смештај деце и младих оболелих од аутизма са територије РС и сносити трошкове за запослене у установи и материјалне трошкове установе.

Изградња објекта почела је 2007.године и после више прекида, завршена 2013. године. Објекат је изграђен на парцели града Шапца површине 0.50,00 ха, у ул. Стефана Првовенчаног бб, у насељу званом Касарске ливаде. Објекат је нето површине 2.031,51 м².

Намењен је смештају деце и младих са аутизмом и одраслих са сметњама у комуникацији. Једина је установа тог типа у Србији која има лиценцу за рад. То значи да услови у којима корисници бораве и начин рада са њима задовољава све законом прописане стандарде.

Капацитет Установе је 40 корисника. Предвиђен број запослених, по решењу Министарства, на овај број корисника је 40, и то 13 стручних радника, који се финансирају из буџета РС и 27 радника који се финансирају из цене смештаја. Као стручни консултант, запосленима у раду са корисницима помаже лекар специјалиста неуропсихијатар, ангажован уговором o делу.

Установа за децу и младе „Шабац“, при Центру за социјални рад „Шабац“, почела је са радом 15. марта 2014. године.

Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 Март
Нема догађаја
Events for 2 Март
Нема догађаја
Events for 3 Март
Нема догађаја
Events for 4 Март
Нема догађаја
Events for 5 Март
Нема догађаја
Events for 6 Март
Нема догађаја
Events for 7 Март
Нема догађаја
Events for 8 Март
Нема догађаја
Events for 9 Март
Нема догађаја
Events for 10 Март
Нема догађаја
Events for 11 Март
Нема догађаја
Events for 12 Март
Нема догађаја
Events for 13 Март
Нема догађаја
Events for 14 Март
Нема догађаја
Events for 15 Март
Нема догађаја
Events for 16 Март
Нема догађаја
Events for 17 Март
Нема догађаја
Events for 18 Март
Нема догађаја
Events for 19 Март
Нема догађаја
Events for 20 Март
Нема догађаја
Events for 21 Март
Нема догађаја
Events for 22 Март
Нема догађаја
Events for 23 Март
Нема догађаја
Events for 24 Март
Нема догађаја
Events for 25 Март
Нема догађаја
Events for 26 Март
Нема догађаја
Events for 27 Март
Нема догађаја
Events for 28 Март
Нема догађаја
Events for 29 Март
Нема догађаја
Events for 30 Март
Нема догађаја
Events for 31 Март
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.