Преузимање

Обрасци

 • Образац – Захтев за остваривање права на новчану социјалну помоћ Преузми
 • Образац – Захтев за остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица Преузми
 • Образац – Захтев за смештај у установу социјалне заштите Преузми
 • Захтев за издавање уверења да се лице не налази у евиденцији лица којима је изречена мера заштите због насиља у породици Преузми
 • Захтев за издавање уверења да се лице не налази у евиденцији обвезника издржавања Преузми
 • Захтев за издавање уверења да се лице не налази у евиденцији штићеника Преузми
 • Захтев за обезбеђивање услуге дневног боравкаПреузми
 • Захтев за остваривање права на једнократну помоћПреузми
 • Захтев за обезбеђивање услуге „Лични пратилац детета“Преузми
 • Захтев за обезбеђивање услуге „Помоћ у кући“Преузми
 • Захтев за обезбеђивање услуге „Персонални асистент“Преузми
 • Образац – Захтев за обезбеђивање услуге Предах смештај Преузми
 • Захтев за остваривање права грађана на субвенције код јавних предузећаПреузми
Попуњене захтеве послати на info@csrsabac.org.rs