Права

Бесплатан оброк у народној кухињи

Право на бесплатан оброк у народној кухињи има радно неспособан појединац, корисник новчане социјалне помоћи за време трајања наведеног права и радно неспособан члан породице корисника новчане социјалне помоћи, за време трајања наведеног права. Право на бесплатан оброк у народној кухињи има и лице под непосредним старатељством Центра за социјални рад „Шабац“, по процени водитеља случаја.

Изузетно, признавање наведеног права ће се извршити, уколико у поступку утврђивања права на коришћење народне кухиње, стручни радник Центра за социјални рад „Шабац“ процени да, иако породица или појединац не испуњавају формалне услове прописане овом Одлуком, непризнавање права на народну кухињу би угрозило животну егзистенцију те породице или појединца. Оброк у народној кухињи садржи један топли оброк дневно током радних дана или пакет намирница, чија количина зависи од броја чланова породичног дома- ћинства.