Број телефона
Е-пошта
Велики грб Шапца

Служба за правне послове

Служба за правне послове обавље све управно-правне послове за грађане у поступцима остваривања права из области социјалне заштите и све правне послове у надлежности органа старатељства.

Управни послови обухватају примену управно процесних правила у вођењу поступка и доношења одлука у управним стварима чије је решавање законом поверено центру за социјални рад. Служба обавља и следеће послове: правне послове у вези покретања судских и других поступака из породичних односа, заштите права детета, односно права других пословно неспособних лица и другим случајевима када су учешће или активна легитимација органа старатељства прописани законом, као и послове информисања, правног саветовања, учешћа у процени, планирању и реализацији услуга и мера социјалне заштите, у сарадњи са запосленим стручним радницима на пословима заштите деце и омладине и одраслих и старијих лица.

У саставу правне службе функционише и канцеларија за материјална давања и пријемна канцеларија

  1. Пријемна канцеларија oбавља пријем свих грађана који се први пут јаве Центру за социјални рад. Процењује да ли је проблематика у нашој надлежности и у том случају упућује грађане у одговарајућу службу у центру, а уколико није упућује их на остваривање права у друге институције. Кроз рад ове канцеларије врши се и пријем свих писаних поднесака грађана, као и пријем телефонских позива.
  2. Канцеларија за материјална давања oбавља послове везане за остваривање права грађана на новчану социјалну помоћ породице и све друге видове материјалних давања.
Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Events for 1 Октобар
Нема догађаја
Events for 2 Октобар
Нема догађаја
Events for 3 Октобар
Нема догађаја
Events for 4 Октобар
Нема догађаја
Events for 5 Октобар
Нема догађаја
Events for 6 Октобар
Нема догађаја
Events for 7 Октобар
Нема догађаја
Events for 8 Октобар
Нема догађаја
Events for 9 Октобар
Нема догађаја
Events for 10 Октобар
Нема догађаја
Events for 11 Октобар
Нема догађаја
Events for 12 Октобар
Нема догађаја
Events for 13 Октобар
Нема догађаја
Events for 14 Октобар
Нема догађаја
Events for 15 Октобар
Нема догађаја
Events for 16 Октобар
Нема догађаја
Events for 17 Октобар
Нема догађаја
Events for 18 Октобар
Нема догађаја
Events for 19 Октобар
Нема догађаја
Events for 20 Октобар
Нема догађаја
Events for 21 Октобар
Нема догађаја
Events for 22 Октобар
Нема догађаја
Events for 23 Октобар
Нема догађаја
Events for 24 Октобар
Нема догађаја
Events for 25 Октобар
Нема догађаја
Events for 26 Октобар
Нема догађаја
Events for 27 Октобар
Нема догађаја
Events for 28 Октобар
Нема догађаја
Events for 29 Октобар
Нема догађаја
Events for 30 Октобар
Нема догађаја
Events for 31 Октобар
Нема догађаја

Најшешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.