Број телефона
Е-пошта
Велики грб Шапца

Бесплатан превоз за ученике основних и средњих школа

Право на обезбеђивање бесплатног превоза од места становања до основне школе у оквиру шко- лског подручја којем ученик припада или уписане средње школе на територији града Шапца, може остварити ученик који има пребивалиште на територији града Шапца, под условом да потиче из социјално угрожене породице.

Ученик основне школе има право на обезбеђивање бесплатног превоза под следећим условима:

  1. да је породица корисник новчане социјалне помоћи или права на дечији додатак или да поро- дица не остварује приход већи од 8.000,00 динара по члану породичног домаћинства, а не поседује или користи више од 3 хектара пољопривредног земљишта;
  2. да је растојање између места становања и школе у оквиру школског подручја којем ученик при- пада, по изјави родитеља мање од 4 км.

Ученик средње школе има право на обезбе ђивање бесплатног превоза под следећим условима:

  1. да је породица корисник новчане социјалне помоћи;
  2. да је редован ученик средње школе која се налази на територији града Шапца;

Право на накнаду трошкова превоза може се признати и ученику основне и средње школе, који не испуњава формалне услове прописане овом Одлуком, уколико је мошљење и процена Центра за социјални рад да би непризнавање права на накнаду трошкова превоза, а с обзиром на целокупну породичну ситуацију, угрозило даљи наставак школовања ученика.

Обезбеђивање бесплатног превоза подразумева да ученици добијају месечну карту за аутобуски превоз и обезбеђује се ученицима за једну школску годину, у периоду док траје настава. Захтев са потребном документацијом, подноси се Градској управи града Шапца, Одељењу за друштвене делатности, које о захтеву одлучује, решењем.

Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

Април 2024

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Events for 1 Април
Нема догађаја
Events for 2 Април
Нема догађаја
Events for 3 Април
Нема догађаја
Events for 4 Април
Нема догађаја
Events for 5 Април
Нема догађаја
Events for 6 Април
Нема догађаја
Events for 7 Април
Нема догађаја
Events for 8 Април
Нема догађаја
Events for 9 Април
Нема догађаја
Events for 10 Април
Нема догађаја
Events for 11 Април
Нема догађаја
Events for 12 Април
Нема догађаја
Events for 13 Април
Нема догађаја
Events for 14 Април
Нема догађаја
Events for 15 Април
Нема догађаја
Events for 16 Април
Нема догађаја
Events for 17 Април
Нема догађаја
Events for 18 Април
Нема догађаја
Events for 19 Април
Нема догађаја
Events for 20 Април
Нема догађаја
Events for 21 Април
Нема догађаја
Events for 22 Април
Нема догађаја
Events for 23 Април
Нема догађаја
Events for 24 Април
Нема догађаја
Events for 25 Април
Нема догађаја
Events for 26 Април
Нема догађаја
Events for 27 Април
Нема догађаја
Events for 28 Април
Нема догађаја
Events for 29 Април
Нема догађаја
Events for 30 Април
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.