Број телефона
Е-пошта
Велики грб Шапца

Право на субвенције код јавних предузећа

Право на субвенције код јавних предузећа признаје се грађанима у износу од 50% накнаде за месечну потрошњу топлотне енергије, изношења смећа, испоруку воде и употребу канализације.

Под накнадом се подразумева искључиво накнада за текући месец, без заосталих дугова, с тим што је накнада за месечну потрошњу испоруке воде и употребу канализације ограничена на 3 метра кубна по члану, а највише за шест чланова породице.

Право на субвенције код јавних предузећа има појединац, односно породица, под условом да:

 1. По члану породичног домаћинства немају приход за претходни месец већи од 17.000,00 динара за подносиоца захтева, а за сваког наредног члана 11.000,00 динара.
 2. Једнородитељска породица са дететом/децом, старости до 18 година (односно до 26 година, ако се налази на редовном школовању) чији приход за претходни месец према броју чланова породице не прелази износ минималне зараде у Републици Србији за подносиоца захтева, а за сваког наредног члана 11.000,00 динара.
 3. Укупан приход породице за претходни месец према броју чланова породице не прелази износ минималне зараде у Републици Србији за подносиоца захтева, а за сваког наредног члана 11.000,00 динара, ако се у породици налази лице које је:

  – параплегичар са 70% инвалидитета и више.

  – дистрофичар са 70% инвалидитета и више.

  – лице оболело од церебралне и дечје парализе са 70% инвалидитета и више.

  – војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са 70% инвалидитета и више.

  – глуво лице са 70% инвалидитета и више.

  – слепо лице ИВ и В категорије.

  – друга лица са 70% инвалидитета и више.

 4. Не поседује или користи други стамбени простор осим простора који за подносиоца захтева износи 45м², а за сваког наредног члана породице још 10м², осим за сеоска домаћинства код којих нема ограничења у погледу површине стамбеног простора.
 5. Не поседује друге објекте (пословне објекте и друго), осим гараже и других помоћних објеката површине до 9м².
 6. Не поседује или корости више од 1 хектара земље.
 7. Не поседује покретну имовину веће вредности, према процени стручног радника у складу са методама социјалног рада и социјалне заштите.

Право на субвенције код јавних предузећа признаје се почев од првог дана наредног месеца у односу на дан подношења захтева, у трајању од шест месеци. Након истека овог рока, корисник права може поново поднети захтев, уз који додатно прилаже доказ да је уредно измиривао текуће обавезе за период за који је остварио право на субвенције код јавних предузећа, односно да не касни у плаћању више од једног месечног рачуна.

Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1 Мај
Нема догађаја
Events for 2 Мај
Нема догађаја
Events for 3 Мај
Нема догађаја
Events for 4 Мај
Нема догађаја
Events for 5 Мај
Нема догађаја
Events for 6 Мај
Нема догађаја
Events for 7 Мај
Нема догађаја
Events for 8 Мај
Нема догађаја
Events for 9 Мај
Нема догађаја
Events for 10 Мај
Нема догађаја
Events for 11 Мај
Нема догађаја
Events for 12 Мај
Нема догађаја
Events for 13 Мај
Нема догађаја
Events for 14 Мај
Нема догађаја
Events for 15 Мај
Нема догађаја
Events for 16 Мај
Нема догађаја
Events for 17 Мај
Нема догађаја
Events for 18 Мај
Нема догађаја
Events for 19 Мај
Нема догађаја
Events for 20 Мај
Нема догађаја
Events for 21 Мај
Нема догађаја
Events for 22 Мај
Нема догађаја
Events for 23 Мај
Нема догађаја
Events for 24 Мај
Нема догађаја
Events for 25 Мај
Нема догађаја
Events for 26 Мај
Нема догађаја
Events for 27 Мај
Нема догађаја
Events for 28 Мај
Нема догађаја
Events for 29 Мај
Нема догађаја
Events for 30 Мај
Нема догађаја
Events for 31 Мај
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.