Број телефона
Е-пошта
Велики грб Шапца

Служба за локална права и услуге

Најмлађа Служба за локална права и услуге формирана је 1. марта 2012. године на основу Уговора о међусобним правима и обавезама између Града Шапца и Центра за социјални рад Шабац. Конкретизација ове законске норме извршена је кроз доношење Одлуке о правима и услугама социјалне заштите Града Шапца, („Сл. гласник РС“ бр. 24/11).

Предвиђено је да локална самоуправа може грађанима на својој територији омогућити остваривање права и услуге из области социјалне заштите. Одлука је до данас претрпела три измене и допуне („Сл Лист града Шапца“ бр.16/18 од 04.07.2018. године, бр. 29/18 од 17.12.2018. године и бр. 26/19 од 18.12.2019. године)

Служба за локална права и услуге има 4 организационе јединице:

 1. Организациона јединица Помоћ и нега у кући.
 2. Организациона јединица Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју.
 3. Организациона јединица Социјално становање у заштићеним условима.
 4. Канцеларија за субвенције код јавних предузећа.

а корисницима пружа и друге услуге које се финансирају из средстава локалне самоуправе:

 1. Становање уз подршку за младе који се осамостаљују „Кућа на пола пута“.
 2. Привремени смештај жртава породичног насиља.
 3. Прихватна станица за децу и младе, одрасла и остарела лица.
 4. Саветодавно-терапијске и правне услуге.
 5. Социјално становање у заштићеним условима.
 6. Дневни боравак за децу, младе и одрасла лица са сметњама у развоју и другим менаталним сметњама.
 7. Клуб за остарела лица.
 8. Помоћ у кући.
 9. Лични пратилац детета.
 10. Предах смештај.
 11. Персонални асистент.
 12. Становање уз подршку за одрасла лица са интелектуалним или менталним тешкоћама.

Права у области социјалне заштите из надлежности града Шапца су:

 1. Једнократне помоћи
 2. Накнада трошкова сахрањивања
 3. Субвенције код јавних предузећа
 4. Бесплатан оброк у народној кухињи
 5. Бесплатан превоз за ученике основних и средњих школа
 6. Право на помоћ осетљивим групама становништва
Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

Април 2024

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Events for 1 Април
Нема догађаја
Events for 2 Април
Нема догађаја
Events for 3 Април
Нема догађаја
Events for 4 Април
Нема догађаја
Events for 5 Април
Нема догађаја
Events for 6 Април
Нема догађаја
Events for 7 Април
Нема догађаја
Events for 8 Април
Нема догађаја
Events for 9 Април
Нема догађаја
Events for 10 Април
Нема догађаја
Events for 11 Април
Нема догађаја
Events for 12 Април
Нема догађаја
Events for 13 Април
Нема догађаја
Events for 14 Април
Нема догађаја
Events for 15 Април
Нема догађаја
Events for 16 Април
Нема догађаја
Events for 17 Април
Нема догађаја
Events for 18 Април
Нема догађаја
Events for 19 Април
Нема догађаја
Events for 20 Април
Нема догађаја
Events for 21 Април
Нема догађаја
Events for 22 Април
Нема догађаја
Events for 23 Април
Нема догађаја
Events for 24 Април
Нема догађаја
Events for 25 Април
Нема догађаја
Events for 26 Април
Нема догађаја
Events for 27 Април
Нема догађаја
Events for 28 Април
Нема догађаја
Events for 29 Април
Нема догађаја
Events for 30 Април
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.