Број телефона
Е-пошта
Велики грб Шапца

Служба за локална права и услуге

Најмлађа Служба за локална права и услуге формирана је 1. марта 2012. године на основу Уговора о међусобним правима и обавезама између Града Шапца и Центра за социјални рад Шабац. Конкретизација ове законске норме извршена је кроз доношење Одлуке о правима и услугама социјалне заштите Града Шапца, („Сл. гласник РС“ бр. 24/11).

Предвиђено је да локална самоуправа може грађанима на својој територији омогућити остваривање права и услуге из области социјалне заштите. Одлука је до данас претрпела три измене и допуне („Сл Лист града Шапца“ бр.16/18 од 04.07.2018. године, бр. 29/18 од 17.12.2018. године и бр. 26/19 од 18.12.2019. године)

Служба за локална права и услуге има 4 организационе јединице:

 1. Организациона јединица Помоћ и нега у кући.
 2. Организациона јединица Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју.
 3. Организациона јединица Социјално становање у заштићеним условима.
 4. Канцеларија за субвенције код јавних предузећа.

а корисницима пружа и друге услуге које се финансирају из средстава локалне самоуправе:

 1. Становање уз подршку за младе који се осамостаљују „Кућа на пола пута“.
 2. Привремени смештај жртава породичног насиља.
 3. Прихватна станица за децу и младе, одрасла и остарела лица.
 4. Саветодавно-терапијске и правне услуге.
 5. Социјално становање у заштићеним условима.
 6. Дневни боравак за децу, младе и одрасла лица са сметњама у развоју и другим менаталним сметњама.
 7. Клуб за остарела лица.
 8. Помоћ у кући.
 9. Лични пратилац детета.
 10. Предах смештај.
 11. Персонални асистент.

Права у области социјалне заштите из надлежности града Шапца су:

 1. Једнократне помоћи
 2. Накнада трошкова сахрањивања
 3. Субвенције код јавних предузећа
 4. Бесплатан оброк у народној кухињи
 5. Бесплатан превоз за ученике основних и средњих школа
 6. Право на помоћ осетљивим групама становништва
Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Events for 1 Октобар
Нема догађаја
Events for 2 Октобар
Нема догађаја
Events for 3 Октобар
Нема догађаја
Events for 4 Октобар
Нема догађаја
Events for 5 Октобар
Нема догађаја
Events for 6 Октобар
Нема догађаја
Events for 7 Октобар
Нема догађаја
Events for 8 Октобар
Нема догађаја
Events for 9 Октобар
Нема догађаја
Events for 10 Октобар
Нема догађаја
Events for 11 Октобар
Нема догађаја
Events for 12 Октобар
Нема догађаја
Events for 13 Октобар
Нема догађаја
Events for 14 Октобар
Нема догађаја
Events for 15 Октобар
Нема догађаја
Events for 16 Октобар
Нема догађаја
Events for 17 Октобар
Нема догађаја
Events for 18 Октобар
Нема догађаја
Events for 19 Октобар
Нема догађаја
Events for 20 Октобар
Нема догађаја
Events for 21 Октобар
Нема догађаја
Events for 22 Октобар
Нема догађаја
Events for 23 Октобар
Нема догађаја
Events for 24 Октобар
Нема догађаја
Events for 25 Октобар
Нема догађаја
Events for 26 Октобар
Нема догађаја
Events for 27 Октобар
Нема догађаја
Events for 28 Октобар
Нема догађаја
Events for 29 Октобар
Нема догађаја
Events for 30 Октобар
Нема догађаја
Events for 31 Октобар
Нема догађаја

Најшешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.