Служба за локална права и услуге

Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју

Дневни боравак је постао ОЈ Центра 01.03.2012. године. Из просторија приватног донатора ДБ је 07.05.2012. премештен у Установу за децу и младе „Шабац“. Корисници ДБ су деца и млади са аутистичним спектром симптома, Дауновим синдромом, деца и млади умерено, теже и тешко ментално ометена лица са или без вишеструких оштећења.

Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју спада у групу дневних услуга у заједнци, које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу. Сврха ове услуге је да омогући корисницима са аутизмом и вишетструким сметњама да остану у породици и да своје потребе задовоље у средини у којој живе, у свом природном окружењу. С друге стране ова услуга кориснику пружа позитивно и конструктивно искуство боравка изван породице, а у исто време, породици обезбеђује слободно време за обављање других активности. Корисницима се у дневном боравку обезбеђују боравак, исхрана, радна и окупациона терапија, културно-забавне и рекреативне активности, а све према способностима, склоностима и психичком развоју корисника. Корисницима дневног боравка обезбеђује се превоз од места становања до боравка и назад, према потреби корисника.

Установа за децу и младе „Шабац“ у којој је смештен ДБ је нова, модерна, конфорна, изграђена по важећим стандардима, тако да задовољава све потребе корисника. Цео објекат је опремљен новим, савременим и потпуно функционалним намештајем и свом потребном опремом.

Услуга дневног боравка организује се сваког радног дана у времену од 06.00 до 18.00 часова.