Број телефона
Е-пошта
Велики грб Шапца

Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју

Дневни боравак је постао ОЈ Центра 01.03.2012. године. Из просторија приватног донатора ДБ је 07.05.2012. премештен у Установу за децу и младе „Шабац“. Корисници ДБ су деца и млади са аутистичним спектром симптома, Дауновим синдромом, деца и млади умерено, теже и тешко ментално ометена лица са или без вишеструких оштећења.

Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју спада у групу дневних услуга у заједнци, које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу. Сврха ове услуге је да омогући корисницима са аутизмом и вишетструким сметњама да остану у породици и да своје потребе задовоље у средини у којој живе, у свом природном окружењу. С друге стране ова услуга кориснику пружа позитивно и конструктивно искуство боравка изван породице, а у исто време, породици обезбеђује слободно време за обављање других активности. Корисницима се у дневном боравку обезбеђују боравак, исхрана, радна и окупациона терапија, културно-забавне и рекреативне активности, а све према способностима, склоностима и психичком развоју корисника. Корисницима дневног боравка обезбеђује се превоз од места становања до боравка и назад, према потреби корисника.

Установа за децу и младе „Шабац“ у којој је смештен ДБ је нова, модерна, конфорна, изграђена по важећим стандардима, тако да задовољава све потребе корисника. Цео објекат је опремљен новим, савременим и потпуно функционалним намештајем и свом потребном опремом.

Услуга дневног боравка организује се сваког радног дана у времену од 06.00 до 18.00 часова.

Установа за децу и младе
Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

Април 2024

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Events for 1 Април
Нема догађаја
Events for 2 Април
Нема догађаја
Events for 3 Април
Нема догађаја
Events for 4 Април
Нема догађаја
Events for 5 Април
Нема догађаја
Events for 6 Април
Нема догађаја
Events for 7 Април
Нема догађаја
Events for 8 Април
Нема догађаја
Events for 9 Април
Нема догађаја
Events for 10 Април
Нема догађаја
Events for 11 Април
Нема догађаја
Events for 12 Април
Нема догађаја
Events for 13 Април
Нема догађаја
Events for 14 Април
Нема догађаја
Events for 15 Април
Нема догађаја
Events for 16 Април
Нема догађаја
Events for 17 Април
Нема догађаја
Events for 18 Април
Нема догађаја
Events for 19 Април
Нема догађаја
Events for 20 Април
Нема догађаја
Events for 21 Април
Нема догађаја
Events for 22 Април
Нема догађаја
Events for 23 Април
Нема догађаја
Events for 24 Април
Нема догађаја
Events for 25 Април
Нема догађаја
Events for 26 Април
Нема догађаја
Events for 27 Април
Нема догађаја
Events for 28 Април
Нема догађаја
Events for 29 Април
Нема догађаја
Events for 30 Април
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.