Услуге

Предах смештај

Услуга предах смештај представља краткорочни и повремени смештај детета са сметњама у развоју, који се обезбеђује као дневни, викенд или вишедневни смештај, ради пружања подршке корисницима и њиховим породицама у одржавању и побољшању квалитета живота, са циљем останка корисника у породици.

Услуга предах смештаја намењена је деци, младима и одраслим лицима са сметњама у развоју.

  1. Са интелектуалним тешкоћама и аутизмом
  2. Са вишеструким сметњама у развоју
  3. Са сензорним инвалидитетом
  4. Са физичким инвалидитетом

Услуга се пружа кориснику до 45 дана у току календарске године, с тим што може трајати најдуже 20 дана у континуитету.

Предах смештајем обезбеђује се краткорочна и повремена нега деци и младима са сметњама у развоју кроз планиране активности у циљу социјализације, унапређења и развијања вештина самосталног живота, стварања могућности за укључивање у заједницу, као и за развијање, очување и унапређење снага породице.

О коришћењу услуге, Центар одлучује, решењем.