Број телефона
Е-пошта
Велики грб Шапца

Дневни боравак за децу, младе и одрасла лица са сметњама у развоју

Услуга дневног боравка обезбеђује се детету, младом лицу и одраслом лицу са сметњама у физичком или психичком развоју и детету или одраслом лицу са симптомима из спектра аутизма или друге менталне сметње, које има право на смештај у установу или другу породицу, ако је у зависности од степена и врсте ометености, односно, врсте менталне сметње, могућности и потреба ових лица и других разлога, овакав вид заштите најцелисходнији.

Корисницима услуге се у дневном боравку обезбеђује: боравак, исхрана, радна и окупациона терапија, културно – забаве и рекреативне активности, а све према способностима, склоностима и психичком статусу корисника.

Корисницима дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју обезбеђује се превоз од места становања до боравка и назад, према потреби корисника, а у складу са могућностима Центра.

Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју организује се за особе од 5 до 26 година старости, а дневни боравак за одрасла лица са сметњама у развоју и другим менталним сметњама за особе од 27 година и старије.

Услуга дневног боравка организује се сваког радног дана у времену од 06.00 до 18.00 часова.

Дневни боравак за децу, младе и одрасла лица са сметњама у развоју спада у групу дневних услуга у заједници, које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу. Сврха ове услуге је да омогући корисницима са аутизмом и вишетструким сметњама да остану у породици и да своје потребе задовоље у средини у којој живе, у свом природном окружењу.

Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1 Мај
Нема догађаја
Events for 2 Мај
Нема догађаја
Events for 3 Мај
Нема догађаја
Events for 4 Мај
Нема догађаја
Events for 5 Мај
Нема догађаја
Events for 6 Мај
Нема догађаја
Events for 7 Мај
Нема догађаја
Events for 8 Мај
Нема догађаја
Events for 9 Мај
Нема догађаја
Events for 10 Мај
Нема догађаја
Events for 11 Мај
Нема догађаја
Events for 12 Мај
Нема догађаја
Events for 13 Мај
Нема догађаја
Events for 14 Мај
Нема догађаја
Events for 15 Мај
Нема догађаја
Events for 16 Мај
Нема догађаја
Events for 17 Мај
Нема догађаја
Events for 18 Мај
Нема догађаја
Events for 19 Мај
Нема догађаја
Events for 20 Мај
Нема догађаја
Events for 21 Мај
Нема догађаја
Events for 22 Мај
Нема догађаја
Events for 23 Мај
Нема догађаја
Events for 24 Мај
Нема догађаја
Events for 25 Мај
Нема догађаја
Events for 26 Мај
Нема догађаја
Events for 27 Мај
Нема догађаја
Events for 28 Мај
Нема догађаја
Events for 29 Мај
Нема догађаја
Events for 30 Мај
Нема догађаја
Events for 31 Мај
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.