Услуге

Смештај у Прихватилиште и Прихватну станицу за децу, младе, одрасле и остареле

Прихватилишта за децу и омладину, одрасла и остарела лица обезбеђују привремени смештај, за- довољавање основних потреба, приступ другим услугама у заједници и временски ограничене услуге интервенција у кризним ситуацијама деци, омладини, одраслим и остарелим лицима, којима је потребно неодложно осигурати безбедност. Услуга смештаја у прихватилишту може трајати најдуже шест месеци. Прихватна станица за децу и младе, одрасла и остарела лица подразумева прихват и збрињавање лица која се нађу у скитњи и другим случајевима у којима је потребно организовано збрињавање док им се не омогући повратак у место пребивалишта или док се за њих не утврди други облик социјалне заштите. Услуга смештаја у прихватној станици може трајати најдуже 60 дана.

Лица која имају сопствене приходе или у тренутку смештаја у прихватну станицу имају новчана средства којима могу платити смештај, у обавези су да плате трошкове смештаја у прихватној станици тим средствима.