Услуге

Привремени смештај жртава породичног насиља – смештај у Сигурну кућу

Услуга привремени смештај жртава породичног насиља у прихватилиште – смештај у Сигурну кућу, обезбеђује се деци и ненасилном родитељу, жртвама породичног злостављања и занемаривања, над којима се врши насиље.

Услуга се обезбеђује у ситуацијама акутног стања насиља у породици (наношење или покушај наношења телесне повреде, изазивање страха претњом, присиљавање или навођење на сексуални однос, ограничавање слободе кретања или комуницирања са трећим лицима, вређање, као и свако друго дрско, безобзирно и злонамерно понашање).

Услуга привременог смештаја жртава породичног насиља обезбеђује се у трајању од три месеца, уз могућност продужења по процени стручног тима Центра.