Број телефона
Е-пошта
Велики грб Шапца

Право на помоћ осетљивим групама становништва

Помоћ осетљивим групама становништва обезбеђује се поводом обележавања новогодишњих и божићних празника, Дечје недеље и месеца солидарности са старим лицима.

Право на помоћ из става 1. овог члана може се обезбедити у натури или у једнократном новчаном износу.

Висина појединачног износа помоћи из става 2.овог члана, утврђује се у складу са опредељеним новчаним средствима у буџету града, за ове намене и утврђеним бројем корисника.

Корисници права на помоћ поводом обележавања новогодишњих и божићних празника могу бити деца под старатељском заштитом до 10 година старости, деца корисници новчане социјалне помоћи до 10 година старости и деца до 10 година старости, која се према мишљењу стручног тима Центра за социјални рад “Шабац” налазе у изузетно тешкој материјалној ситуацији, а не испуњавају услове за остваривање права на новчану социјалну помоћ.

Корисници права на помоћ поводом обележавања Дечје недеље могу бити деца под старатељском заштитом и деца на хранитељству, до навршених 18 година старости.

Корисници права на помоћ поводом обележавања месеца солидарности са старим лицима могу бити лица старија од 65 година, ускладу са програмом обележавања месеца старих.

Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

Април 2024

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Events for 1 Април
Нема догађаја
Events for 2 Април
Нема догађаја
Events for 3 Април
Нема догађаја
Events for 4 Април
Нема догађаја
Events for 5 Април
Нема догађаја
Events for 6 Април
Нема догађаја
Events for 7 Април
Нема догађаја
Events for 8 Април
Нема догађаја
Events for 9 Април
Нема догађаја
Events for 10 Април
Нема догађаја
Events for 11 Април
Нема догађаја
Events for 12 Април
Нема догађаја
Events for 13 Април
Нема догађаја
Events for 14 Април
Нема догађаја
Events for 15 Април
Нема догађаја
Events for 16 Април
Нема догађаја
Events for 17 Април
Нема догађаја
Events for 18 Април
Нема догађаја
Events for 19 Април
Нема догађаја
Events for 20 Април
Нема догађаја
Events for 21 Април
Нема догађаја
Events for 22 Април
Нема догађаја
Events for 23 Април
Нема догађаја
Events for 24 Април
Нема догађаја
Events for 25 Април
Нема догађаја
Events for 26 Април
Нема догађаја
Events for 27 Април
Нема догађаја
Events for 28 Април
Нема догађаја
Events for 29 Април
Нема догађаја
Events for 30 Април
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.