Број телефона
Е-пошта
Велики грб Шапца

Значај евалуације и мониторинга за унапређење и покретање услуга

1. Април 2024.

У хотелу „Нови Сад“, 21. И 22.03.2024. године, одржан је акредитовани програм обуке – ИНТЕРНИ МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ.

Обуку су држале Ивана Копривица, психотерапеуткиња, у последњих 10 година запослена на позицији директорке Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад и Татјана Лазор Обрадовић, дефектолошкиња.

Циљ обуке је био упознавање учесника са знањима и вештинама руковођења у складу са савременим теоријама и праксом менаџмента и њихово оспособљавање за самосталну примену мониторинга и евалуације у свакодневном раду.

Као један од специфичних циљева обуке јесте схватити значај примене, интерпретације и извештавања о налазима евалуације, усавршити вештине и методе како би се користиле у будућем раду.

Развијање компетенција, након завршене обуке, представља значајан ресурс у покретању нових услуга у свим сегментима система социјалне заштите као и унапређивање квалитета постојећих услуга.

Обука је реализована на начин да су учесници самостално правили план мониторинга и евалуације за своје услуге, активно учествовали током оба дана обуке, разменили информације о искуствима из праксе са посебним акцентом на унапређење услуге Помоћ у кући.

Из ЦСР Шабац, обуци су присуствовали, директор ЦСР Биљана Мркоњић, руководилац Службе за локална права и услуге, Сања Гератовић Игић, стручни радници Службе за локална права и услуге, Ковановић Ивана, Самуровић Ивана и Милана Штековић Максимовић.

 

Милана Штековић Максимовић
дипл.социјални радник
Служба за локална права и услуге

Повезани чланци

Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1 Мај
Нема догађаја
Events for 2 Мај
Нема догађаја
Events for 3 Мај
Нема догађаја
Events for 4 Мај
Нема догађаја
Events for 5 Мај
Нема догађаја
Events for 6 Мај
Нема догађаја
Events for 7 Мај
Нема догађаја
Events for 8 Мај
Нема догађаја
Events for 9 Мај
Нема догађаја
Events for 10 Мај
Нема догађаја
Events for 11 Мај
Нема догађаја
Events for 12 Мај
Нема догађаја
Events for 13 Мај
Нема догађаја
Events for 14 Мај
Нема догађаја
Events for 15 Мај
Нема догађаја
Events for 16 Мај
Нема догађаја
Events for 17 Мај
Нема догађаја
Events for 18 Мај
Нема догађаја
Events for 19 Мај
Нема догађаја
Events for 20 Мај
Нема догађаја
Events for 21 Мај
Нема догађаја
Events for 22 Мај
Нема догађаја
Events for 23 Мај
Нема догађаја
Events for 24 Мај
Нема догађаја
Events for 25 Мај
Нема догађаја
Events for 26 Мај
Нема догађаја
Events for 27 Мај
Нема догађаја
Events for 28 Мај
Нема догађаја
Events for 29 Мај
Нема догађаја
Events for 30 Мај
Нема догађаја
Events for 31 Мај
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.