Број телефона
Е-пошта
Велики грб Шапца

Унапређење доступности и квалитета породичног смештаја

25. Март 2024.

У оквиру УН програма „ПРО – Локално управљање за људе и природу“  Асоцијација центара за породични смештај и усвојење, реализовала је пројекат „Унапређење доступности и квалитета породичног смештаја“.  

Током периода реализације пројекта у наредне две године планиран је низ активности, а пре свега обуке професионалаца из центара за породични смештај и усвојење и центара за социјални рад о стандардном, али и других облицима хранитељства (ургентно хранитељство, повремени породични смештај, хранитељство уз интензивну подршку), као и подршка за обуку хранитеља на локалном нивоу.

Пројектом је обухваћено 18  јединица локалне самоуправе које су изабране на основу препорука Министарства за бригу о породици и демографију и то: представници центара за породични смештај и усвојење из: Ниша, Крагујевца, Ћуприје и Милошевца и представници центара за социјални рад из следећих општина/градова: Пирот, Лесковац, Смедерево, Пожаревац, Краљево, Чачак, Крушевац, Зајечар, Бор, Јагодина, Ваљево, Лозница, Шабац, Ужице.   

У оквиру пројекта, планирано је да укупно 40 професионалаца из наведених 18 приоритетних ЈЛС похађа нови програм обуке о стандардном хранитељству који је усклађен са релеватним стандардима системског механизма континуираног професионалног развоја стручних радника и Правилником о хранитељству (2022). Такође, представници истих ЈЛС похађаће и обуке о другим облицима хранитељства.

У периоду од 12 до 14. децембра 2023. године и од 12 до 14. марта 2024. године, реализована је реализација обуке у Крагујевцу „ПОРОДИЦА ПО МЕРИ ДЕТЕТА“ – АЛТЕРНАТИВНА БРИГА О ДЕЦИ КОЈА НЕ ЖИВЕ У РОДИТЕЉСКОЈ ПОРОДИЦИ, којој су присуствовали и стручни радници ЦСР Шабац : Катарина Матић – мастер педагог, водитељ случаја у служби за децу и младе и Никола Јовичић – дипл.спец.педагог, водитељ случаја у служби за децу и младе.

Овом обуком професионалаца у социјалној заштити, начињен је корак напред ка подршци и оснаживању стандардног облика хранитељства и алтернативном облику заштите за децу без адекватног родитељског старања.

 

дипл.спец.педагог Никола Јовичић

Служба за заштиту деце и младих

Повезани чланци

Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1 Мај
Нема догађаја
Events for 2 Мај
Нема догађаја
Events for 3 Мај
Нема догађаја
Events for 4 Мај
Нема догађаја
Events for 5 Мај
Нема догађаја
Events for 6 Мај
Нема догађаја
Events for 7 Мај
Нема догађаја
Events for 8 Мај
Нема догађаја
Events for 9 Мај
Нема догађаја
Events for 10 Мај
Нема догађаја
Events for 11 Мај
Нема догађаја
Events for 12 Мај
Нема догађаја
Events for 13 Мај
Нема догађаја
Events for 14 Мај
Нема догађаја
Events for 15 Мај
Нема догађаја
Events for 16 Мај
Нема догађаја
Events for 17 Мај
Нема догађаја
Events for 18 Мај
Нема догађаја
Events for 19 Мај
Нема догађаја
Events for 20 Мај
Нема догађаја
Events for 21 Мај
Нема догађаја
Events for 22 Мај
Нема догађаја
Events for 23 Мај
Нема догађаја
Events for 24 Мај
Нема догађаја
Events for 25 Мај
Нема догађаја
Events for 26 Мај
Нема догађаја
Events for 27 Мај
Нема догађаја
Events for 28 Мај
Нема догађаја
Events for 29 Мај
Нема догађаја
Events for 30 Мај
Нема догађаја
Events for 31 Мај
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.