Број телефона
Е-пошта
Велики грб Шапца

Нова услуга социјалне заштите у Шапцу

12. Октобар 2023.

У склопу обележавања Светског дана менталног здравља, 11.10.2023. године званично је обележен почетак пружања нове услуге социјалне заштите у граду Шапцу – Становање уз подршку за одрасла лица са интелектуалним или менталним тешкоћама.

Свечан почетак услуге обележен је у присуству градоначелника града Шапца, председника Скупштине града, представника Одељења за друштвене делатности, представника установа социјалне заштите и пружаоца услуга као и самих корисника.

Услуга Становање уз подршку покренута је у оквиру пројекта „Подршка за самостални живот – нови почетак“, који су финансирали Европска унија и Град Шабац, а у партнерству реализовали Град Шабац, „Caritas“ Шабац и Центар за социјални рад „Шабац“.

Пружалац услуге је „Caritas“ Шабац. Услуга ће се пружати у новоадаптираном објекту у Јеленчи за одрасла лица са интелектуалним и менталним тешкоћама. Пружалац услуге је у обавези да пружа наведену услугу за најмање 4, а највише 6 корисника у једном стамбеном објекту, без партиципације корисника у цени услуге.

Сврха услуге становања уз подршку за особе са интелектуалним или менталним тешкоћама је помоћ и подршка у стицању што већег степена самосталности који им омогућава квалитетнији независан живот у заједници. Становањем уз подршку обезбеђује се одговарајући смештај, стручна помоћ и подршка за што потпуније осамостаљивање и укључивање корисника у заједницу. Становање уз подршку обезбеђује се ради спречавања коришћења услуге домског смештаја.

Центар за социјални рад „Шабац“ води и ажурира базу података о корисничкој групи којој је наведена услуга потребна и доноси решење за сваког корисника услуге Становање уз подршку за одрасла лица са интелектуалним или менталним тешкоћама.

Према Одлуци о локалним правима и услугама града Шапца ово је 12-а услуга социјалне заштите која се пружа у Шапцу. Све услуге имају сталност и одрживост, које се током године финансирају из градског буџета.

Повезани чланци

Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

Јун 2024

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 Јун
Нема догађаја
Events for 2 Јун
Нема догађаја
Events for 3 Јун
Нема догађаја
Events for 4 Јун
Нема догађаја
Events for 5 Јун
Нема догађаја
Events for 6 Јун
Нема догађаја
Events for 7 Јун
Нема догађаја
Events for 8 Јун
Нема догађаја
Events for 9 Јун
Нема догађаја
Events for 10 Јун
Нема догађаја
Events for 11 Јун
Нема догађаја
Events for 12 Јун
Нема догађаја
Events for 13 Јун
Нема догађаја
Events for 14 Јун
Нема догађаја
Events for 15 Јун
Нема догађаја
Events for 16 Јун
Нема догађаја
Events for 17 Јун
Нема догађаја
Events for 18 Јун
Нема догађаја
Events for 19 Јун
Нема догађаја
Events for 20 Јун
Нема догађаја
Events for 21 Јун
Нема догађаја
Events for 22 Јун
Нема догађаја
Events for 23 Јун
Нема догађаја
Events for 24 Јун
Нема догађаја
Events for 25 Јун
Нема догађаја
Events for 26 Јун
Нема догађаја
Events for 27 Јун
Нема догађаја
Events for 28 Јун
Нема догађаја
Events for 29 Јун
Нема догађаја
Events for 30 Јун
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.