Број телефона
Е-пошта
Велики грб Шапца

Навијамо за родитеље

14. Децембар 2022.

Шеста национална конференција о раном развоју и родитељству под називом „Навијамо за родитеље“, коју је организовао УНИЦЕФ Србија, кроз програм сарадње са Владом Републике Србије, одржана је у Београду у уторак 13. децембра.

Присуствовали су и представници нашег Центра за социјални рад: директорка Биљана Мркоњић и стручни радник Службе за заштиту деце и младих, Никола Јовичић.

Конференција је пружила могућност да се професионалци и експерти из различитих области раног развоја деце (педијатри, патронажне и педијатријске сестре, социјални радници, дефектолози, логопеди, педагози, психолози, васпитачи и др.), доносиоци одлука, представници приватног сектора, истраживачи, медији, родитељи и старатељи упознају и дискутују о савременим доказима, праксама и јавним политикама, да се умреже у жељи да унапреде постојеће стање услуга за најмлађе у Србији.

Влада Републике Србије и УНИЦЕФ су у претходном периоду увели и испробали иновативне праксе подршке родитељству у првим и најважнијим годинама живота детета кроз моделе Разиграног родитељства за све породице и Породично оријентисане ране интервенције (ПОРИ) за породице са децом са тешкоћама у развоју.

Истраживања показују да је у Србији 17 одсто деце узраста до пет година изложено ризицима за њихов оптималан развој и да имају тешкоће или сметње у развоју, те им је стога потребна додатна подршка. Зато је у претходној години модел Породично оријентисане ране интервенције (ПОРИ) проширен са пет пробних локација на нових 13, а у програм је укључено и 40 нових институција и обучено више од 500 професионалаца од којих 120 за директан рад са породицама. Од јануара ове године обухваћено је више од 2.400 деце, од тога 200 интензивном подршком.

Центар за социјални рад „Шабац“ је 30. новембра текуће године склопио Споразум о сарадњи са Домом здравља „др Драга Љочић“ Шабац и Предшколском установом „Наше дете“ Шабац где се обавезао да ће интезивније и непосредније сарађивати у пружању подршке породицама са децом узраста до шест година.

Закључци и препоруке Шесте Националне конференције о раном развоју и родитељству биће укључени у План сарадње УНИЦЕФ-а и Министарства здравља и других министарства који пружају подршку деци и породицама кроз системе здравља, образовања и социјалне заштите за период од 2023. до 2025.године.

Директорка Биљана Мркоњић и стручни радник Службе за заштиту деце и младих, Никола Јовичић

Повезани чланци

Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1 Мај
Нема догађаја
Events for 2 Мај
Нема догађаја
Events for 3 Мај
Нема догађаја
Events for 4 Мај
Нема догађаја
Events for 5 Мај
Нема догађаја
Events for 6 Мај
Нема догађаја
Events for 7 Мај
Нема догађаја
Events for 8 Мај
Нема догађаја
Events for 9 Мај
Нема догађаја
Events for 10 Мај
Нема догађаја
Events for 11 Мај
Нема догађаја
Events for 12 Мај
Нема догађаја
Events for 13 Мај
Нема догађаја
Events for 14 Мај
Нема догађаја
Events for 15 Мај
Нема догађаја
Events for 16 Мај
Нема догађаја
Events for 17 Мај
Нема догађаја
Events for 18 Мај
Нема догађаја
Events for 19 Мај
Нема догађаја
Events for 20 Мај
Нема догађаја
Events for 21 Мај
Нема догађаја
Events for 22 Мај
Нема догађаја
Events for 23 Мај
Нема догађаја
Events for 24 Мај
Нема догађаја
Events for 25 Мај
Нема догађаја
Events for 26 Мај
Нема догађаја
Events for 27 Мај
Нема догађаја
Events for 28 Мај
Нема догађаја
Events for 29 Мај
Нема догађаја
Events for 30 Мај
Нема догађаја
Events for 31 Мај
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.