Mobilna škola roditeljstva

14. juna 2022.

Da bi deca ostvarila svoj pun potencijal, potrebno je da imaju toplu i podsticajnu vezu sa roditeljima, kvalitetnu ishranu, zaštitu od bolesti, priliku za rano učenje i bezbedno i stimulativno okruženje za rast i razvoj.

Svesni značaja ranog razvoja i potrebe za podrškom i podsticajem od strane institucija i stručnjaka koji rade sa decom i porodicama, u okviru projekta „Podrška deci i porodici iz osetljivih društvenih grupa u pružanju jednakih mogućnosti za učenje i razvoj“ tim je osmislio „Mobilnu školu roditeljstva“ za jačanje roditeljskih kompetencija.

Mobilni tim je formiran kako bi se bavio edukacijom roditelja na seoskom području na teritoriji grada Šapca. Teme koje se obrađuju su usmerene na prevenciju – zdrave stilove života i zdrav razvoj deteta.

Mobilna škola roditeljstva

Tokom juna 2022. realizovana je mobilna škola u Petlovači. U ovom selu, na samom početku realizacije Projekta pre nešto više od dve godine, adaptacijom stare mesne zajednice, kreiran je vrtić u zajednici koji i dalje uspešno radi. U navedenom vrtiću su sa roditeljima razgovarali Vesna Dimitrijević, pedagog i supervizor sližbe za decu i mlade CSR Šabac, Aleksandra Janković, socijalni radnik u službi za odrasle CSR kao i Ana Veelinović, pedagog u službi za lokalna prava i usluge CSR Šabac.

Planirano je da se projektom „Podrška deci i porodici iz osetljivih društvenih grupa u pružanju jednakih mogućnosti za učenje i razvoj“ proširi i osigura redovnost pohađanja predškolskih programa, obezbeđivanjem besplatnog prevoza za decu iz udaljenih zaseoka; da se proširi ponuda besplatnih programa za decu i roditelje; da se unapredi podrška porodicama iz osetljivih društvenih grupa u odgajanju i vaspitavanju dece u porodici; da se radi na osnaživanju i informisanju u cilju ostvarivanja prava i benefita u socijalnom, zdravstvenom pravnom i obrazovnom smislu.

Nosilac projekta je grad Šabac, a Protokol o saradnji i obavezu da će podjednako da rade na projektnim aktivnostima potpisali su: Centar za socijalni rad „Šabac“, Predškolska ustanova „Naše dete“, Dom zdravlja „Dr Draga Ljočić“ i UG „Liga za zdravlje“.

Povezani članci

Mere prevencije protiv virusa Kovid-19

Kalendar

Decembar 2022

PON
UTO
SRE
ČET
PET
SUB
NED
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Events for 1 Decembar
Nema događaja
Events for 2 Decembar
Nema događaja
Events for 3 Decembar
Nema događaja
Events for 4 Decembar
Nema događaja
Events for 5 Decembar
Nema događaja
Events for 6 Decembar
Nema događaja
Events for 7 Decembar
Nema događaja
Events for 8 Decembar
Nema događaja
Events for 9 Decembar
Nema događaja
Events for 10 Decembar
Nema događaja
Events for 11 Decembar
Nema događaja
Events for 12 Decembar
Nema događaja
Events for 13 Decembar
Nema događaja
Events for 14 Decembar
Nema događaja
Events for 15 Decembar
Nema događaja
Events for 16 Decembar
Nema događaja
Events for 17 Decembar
Nema događaja
Events for 18 Decembar
Nema događaja
Events for 19 Decembar
Nema događaja
Events for 20 Decembar
Nema događaja
Events for 21 Decembar
Nema događaja
Events for 22 Decembar
Nema događaja
Events for 23 Decembar
Nema događaja
Events for 24 Decembar
Nema događaja
Events for 25 Decembar
Nema događaja
Events for 26 Decembar
Nema događaja
Events for 27 Decembar
Nema događaja
Events for 28 Decembar
Nema događaja
Events for 29 Decembar
Nema događaja
Events for 30 Decembar
Nema događaja
Events for 31 Decembar
Nema događaja

Najšešća pitanja

Ko ima prava na socijalnu pomoć?

Pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada pojedincu, odnosno porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći utvrđenog zakonom.

Kako ostvariti prava na tuđu negu i pomoć?

Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje osnovne životne potrebe. Preko centra za socijalni rad pravo ostvaruju deca, odrasla i ostarela lica koja nisu ostvarila penziona primanja i inostrani penzioneri.

Kako postati hraniteljska porodica?

Postupak počinje podnošenjem zahteva u centru za socijalni rad. Potrebno je proći obuku za hranitelje nakon čega se stiče podobnost za bavljenje hraniteljstvom.

Šta je potrebno za smeštaj u domu?

Potrebno je prikupiti dokumentaciju za smeštaj u dom i podneti zahtev za smeštaj u centru za socijalni rad. Zahtev se podnosi u mesno nadležnom centru (nadležnost se određuje po adresi iz lične karte), a smeštaj se može ostvariti u bilo kojoj ustanovi za smeštaj u Republici Srbiji.

Kako dobiti pomoć u kući?

Potrebno je, u centru za socijalni rad, podneti zahtev za utvrđivanje prava na pomoć u kući.