Број телефона
Е-пошта
Велики грб Шапца

„Буди рука која воли“-тренинг за професионалце у социјалној заштити-

4. октобра 2022.

У оквиру пројекта „ Подршка професионалцима и родитељима за ненасилно дисциплиновање деце -обука стручњака из система социјалне заштите“ који реализује Факултет политичких наука Универзитета у Београду у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, након одржане дводневне обуке у Новом Саду, 8. и 9. јуна, организована је супервизијска (follow-up) подршка у Шапцу, дана 29. 9. 2022. године, у Центру за стручно усавршавање. Супервизијску подршку је реализовала тренер овог пројекта, Тамара Борисављевић, дипл. психолог а овом састанку су присуствовали стручни радници ЦСР Нови Сад и ЦСР „Шабац“.

Циљ овог тренинга је да обучи професионалце да се делују на континуиран и систематизован начин у саветодавном и свакодневном раду са породицама, да родитељи буду добро информисани које су родитељске праксе штетне и зашто, који су начини да престану са таквом праксом као и да се родитељи упознају са позитивним алтернативама у васпитању. Циљ је такође и да се родитељи усмере ка позитивној промени, тражењу подршке за проналажење пута до најадекватнијих интервенција. Циљ је и да стручњаци освесте сопствене ставове и да науче најоптималније начине комуникације са родитељима.

Овај тренинг се бави новим концептом превенције као и односа друштва према васпитној дисциплини у родитељству кроз примену тзв. 5П модела а који подразумева праћење следећих корака: ПРУЖИ, ПРЕИСПИТУЈ, ПРЕСТАНИ, ПРИМЕЊУЈ И ПОТРАЖУЈ.

Пружи – подршку, охрабрење, разумевање, стручни савет, третман

Преиспитуј – сопствена лична уверења и ставове у домену родитељства, сопствена понашања, као и принципе и знања

Престани – коришћење праксе које су се, искуствено и у истраживањима, показале некорисне или штетне у раду са породицом

Примени – широк спектар општих, конкретних и специјализованих знања и вештина које се тичу родитељства и рада са родитељима

Потражуј – тимску и супервизијску подршку и помоћ, у складу одговорног професионалног понашања и наступа

Циљ ове друге компоненте тренинга су планиране да оснаже новостечена знања и вештине и помогну да их учесници обуке уврсте у своју свакодневну праксу. На овом састанку презентован је један приказ случаја, од стране водитеља случаја ЦСР „Шабац“, са циљем размене информација о томе шта је примењено у раду са конкретном породицом, могућностима примеме метода и техника овог пројекта као и размена досадашњих искустава и праксе у свакодневним поступцима, са којима се суочава орган старатељства. Циљ обуке је и пружање подршке професионалцима, од стране тренера и супервизора, у примени нових знања у сопственој пракси и раду. Задата је да кроз приказ случаја стручни радници размотре и дефиишу шта је то што су применили у свом раду, шта планирају да промене у свом раду, како ће то да ураде, како ће то да се одрази на сарадњу са стручњацима изван ЦСР и како ће се то одразити на сарадњу са колегама у ЦСР. На основу приказа случаја, преиспитали смо предузете мере и интервенције, разматрали смо да ли би уз нови приступ и знања, који промовише 5П модел, нешто другачији урадили и које се дилеме јављају у примени модела.

Ослушкивање и разумевање потреба детета и усвајање ненасилних васпитних метода најбољи је и најздравији начин да родитељи својим позитивним примером успоставе васпитне границе и да свој однос да децом заснивају на разумевању, стрпљењу, доследности и поштовању. Сваки родитељ настоји да свом детету обезбеди најбоље могућности за правилан раст и развој. Ипак, многи родитељи и даље прибегавају телесном или психолошком кажњавању, које код детета развија и продубљује осећање неповерења и несигурност, при чему се непожељна понашања детета понављају. Ауторитет који се гради на страху, кажњавању и насиљу производи страх и насиље које дете преноси и на односе са другима, често и током целог свог живота. Васпитање које је засновано на љубави, разумевању, подршци немрљив је улог који родитељ може дати својој деци.

Следећа супервизијска (follow-up) посета организоваће се у Новом Саду, где ће поново бити разматарана ови концепти као и начини решавања конкретних проблема, а у оквиру примене нових знања у сопственој пракси.

/У тексту коришћени материјали са обуке у оквиру тренинга за професионалце у социјалној заштити „Буди рука која воли“/

Весна Димитријевић, дипл. педагог

супервизор Службе за заштиту деце и младих

Повезани чланци

Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

Децембар 2022

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Events for 1 Децембар
Нема догађаја
Events for 2 Децембар
Нема догађаја
Events for 3 Децембар
Нема догађаја
Events for 4 Децембар
Нема догађаја
Events for 5 Децембар
Нема догађаја
Events for 6 Децембар
Нема догађаја
Events for 7 Децембар
Нема догађаја
Events for 8 Децембар
Нема догађаја
Events for 9 Децембар
Нема догађаја
Events for 10 Децембар
Нема догађаја
Events for 11 Децембар
Нема догађаја
Events for 12 Децембар
Нема догађаја
Events for 13 Децембар
Нема догађаја
Events for 14 Децембар
Нема догађаја
Events for 15 Децембар
Нема догађаја
Events for 16 Децембар
Нема догађаја
Events for 17 Децембар
Нема догађаја
Events for 18 Децембар
Нема догађаја
Events for 19 Децембар
Нема догађаја
Events for 20 Децембар
Нема догађаја
Events for 21 Децембар
Нема догађаја
Events for 22 Децембар
Нема догађаја
Events for 23 Децембар
Нема догађаја
Events for 24 Децембар
Нема догађаја
Events for 25 Децембар
Нема догађаја
Events for 26 Децембар
Нема догађаја
Events for 27 Децембар
Нема догађаја
Events for 28 Децембар
Нема догађаја
Events for 29 Децембар
Нема догађаја
Events for 30 Децембар
Нема догађаја
Events for 31 Децембар
Нема догађаја

Најшешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.