Број телефона
Е-пошта
Велики грб Шапца

1. октобар Међународни дан старијих

1. октобра 2022.

Међународни дан старијих особа се у свету и код нас обележава 1. октобра, у складу са Резолуцијом 45/106 коју је прогласила Генерална скупштина Уједињених нација 14. децембра 1990. године, са циљем да се нагласи важност прилагођавања животног окружења потребама и способностима становника трећег доба.

Ове године Међународни дан старијих особа је усмерен на старије жене и тема 2022. године је: ”Отпорност и доприноси старијих жена”.

Тема Међународног дана старијих особа 2022. служи као знак и подсетник на значајну улогу старијих жена у превазилажењу глобалних изазова и доприносу њиховим решењима са отпорношћу и снагом.

Међународни дан старијих особа 2022. је позив на акцију и прилика која има за циљ да се гласови старијих жена чују, препознају и уваже и да се тиме покаже њихова отпорност и доприноси у друштву, да се промовише политички дијалог за унапређење заштите људских права старијих особа и препозна допринос старијих жена одрживом развоју.

Повезани чланци