Ustanova za decu i mlade „Šabac”

Ministarstvo rada i socijalne politike, Opština Šabac i Centar za socijalni rad Šabac potpisali su 2007. godine Memorandum o razumevanju, kojim počinju realizaciju zajedničkog projekta – izgradnju Doma za decu obolelu od autizma pod nazivom „Kuća dobre volje“.

Ovim Memorandumom Opština se obavezala da obezbedi lokaciju, komunalnu infrastrukturu i da finansira troškove funkcionisanja ustanove u visini od 40%, budući da će taj prostor i koristiti za razvoj lokalnih usluga. Ministarstvo se obavezalo da izgradi objekat, koji će služiti kao ustanova za smeštaj dece i mladih obolelih od autizma sa teritorije RS i snositi troškove za zaposlene u ustanovi i materijalne troškove ustanove.

Izgradnja objekta počela je 2007.godine i posle više prekida, završena 2013. godine. Objekat je izgrađen na parceli grada Šapca površine 0.50,00 ha, u ul. Stefana Prvovenčanog bb, u naselju zvanom Kasarske livade. Objekat je neto površine 2.031,51 m².

Namenjen je smeštaju dece i mladih sa autizmom i odraslih sa smetnjama u komunikaciji. Jedina je ustanova tog tipa u Srbiji koja ima licencu za rad. To znači da uslovi u kojima korisnici borave i način rada sa njima zadovoljava sve zakonom propisane standarde.

Kapacitet Ustanove je 40 korisnika. Predviđen broj zaposlenih, po rešenju Ministarstva, na ovaj broj korisnika je 40, i to 13 stručnih radnika, koji se finansiraju iz budžeta RS i 27 radnika koji se finansiraju iz cene smeštaja. Kao stručni konsultant, zaposlenima u radu sa korisnicima pomaže lekar specijalista neuropsihijatar, angažovan ugovorom o delu.

Ustanova za decu i mlade „Šabac“, pri Centru za socijalni rad „Šabac“, počela je sa radom 15. marta 2014. godine.