Usluge

Smeštaj u Prihvatilište i Prihvatnu stanicu za decu, mlade, odrasle i ostarele

Prihvatilišta za decu i omladinu, odrasla i ostarela lica obezbeđuju privremeni smeštaj, za- dovoljavanje osnovnih potreba, pristup drugim uslugama u zajednici i vremenski ograničene usluge intervencija u kriznim situacijama deci, omladini, odraslim i ostarelim licima, kojima je potrebno neodložno osigurati bezbednost. Usluga smeštaja u prihvatilištu može trajati najduže šest meseci. Prihvatna stanica za decu i mlade, odrasla i ostarela lica podrazumeva prihvat i zbrinjavanje lica koja se nađu u skitnji i drugim slučajevima u kojima je potrebno organizovano zbrinjavanje dok im se ne omogući povratak u mesto prebivališta ili dok se za njih ne utvrdi drugi oblik socijalne zaštite. Usluga smeštaja u prihvatnoj stanici može trajati najduže 60 dana.

Lica koja imaju sopstvene prihode ili u trenutku smeštaja u prihvatnu stanicu imaju novčana sredstva kojima mogu platiti smeštaj, u obavezi su da plate troškove smeštaja u prihvatnoj stanici tim sredstvima.