Број телефона
Е-пошта
Велики грб Шапца

Социјално становање у заштићеним условима

Социјално становање у заштићеним условима је облик социјалне заштите који се организује у објекту на подручју Града, ради смештаја у адекватне стамбене јединице социјално угрожених категорија становништва и то: избеглица и интерно расељених лица и породица смештених у колективном центру, или неадекватном приватном смештају и социјално угрожених лица и породица из локалне заједнице, са ангажовањем породице домаћина социјалног становања.
Корисници услуге социјалног становања су:

  • Остарела лица способна да живе самостално,
  • самохрани родитељ са децом,
  • социјално угрожена лица и породице које због физичких или менталних болести, хроничне болести или инвалидитета члана породице не могу да обезбеде услове за пристојан живот.

Корисници социјалног становања су и домаћин и чланови његове породице. Објектом социјалног становања управља Центар за социјални рад тако што:

  • обезбеђује наменско коришћење објекта,
  • контролише рад домаћинске породице,
  • решава сва спорна питања у вези са функционисањем објекта.

Први објекат социјалног становања у заштићеним условима реализован је 2011. године, у партнерству града Шапца, Комесаријата за избеглице РС, Међународне организације за миграције и Центра за социјални рад „Шабац“. Објекат, је изграђен у оквиру регулационог плана „Камичак 1 и Камичак 2“, и има 12 стамбених јединица просечне величине од 38 м², и један заједнички боравак. Стамбени објекат за социјално становање у заштићеним условима укупне је корисне површине 472 м² и 93 м² отворених и помоћних простора. За потребе избеглих и интерно расељених опредељено је 80% простора (10 станова), док је преосталих 20% (2 стана) намењено социјално угроженим лицима и породицама из локалне заједнице. Станове је доделила, према усвојеним и објављеним критеријумима, Комисија у чијем су саставу били представници потписника уговора.

Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1 Мај
Нема догађаја
Events for 2 Мај
Нема догађаја
Events for 3 Мај
Нема догађаја
Events for 4 Мај
Нема догађаја
Events for 5 Мај
Нема догађаја
Events for 6 Мај
Нема догађаја
Events for 7 Мај
Нема догађаја
Events for 8 Мај
Нема догађаја
Events for 9 Мај
Нема догађаја
Events for 10 Мај
Нема догађаја
Events for 11 Мај
Нема догађаја
Events for 12 Мај
Нема догађаја
Events for 13 Мај
Нема догађаја
Events for 14 Мај
Нема догађаја
Events for 15 Мај
Нема догађаја
Events for 16 Мај
Нема догађаја
Events for 17 Мај
Нема догађаја
Events for 18 Мај
Нема догађаја
Events for 19 Мај
Нема догађаја
Events for 20 Мај
Нема догађаја
Events for 21 Мај
Нема догађаја
Events for 22 Мај
Нема догађаја
Events for 23 Мај
Нема догађаја
Events for 24 Мај
Нема догађаја
Events for 25 Мај
Нема догађаја
Events for 26 Мај
Нема догађаја
Events for 27 Мај
Нема догађаја
Events for 28 Мај
Нема догађаја
Events for 29 Мај
Нема догађаја
Events for 30 Мај
Нема догађаја
Events for 31 Мај
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.