Служба за локална права и услуге

Социјално становање у заштићеним условима

Социјално становање у заштићеним условима је облик социјалне заштите који се организује у објекту на подручју Града, ради смештаја у адекватне стамбене јединице социјално угрожених категорија становништва и то: избеглица и интерно расељених лица и породица смештених у колективном центру, или неадекватном приватном смештају и социјално угрожених лица и породица из локалне заједнице, са ангажовањем породице домаћина социјалног становања.
Корисници услуге социјалног становања су:

  • Остарела лица способна да живе самостално,
  • самохрани родитељ са децом,
  • социјално угрожена лица и породице које због физичких или менталних болести, хроничне болести или инвалидитета члана породице не могу да обезбеде услове за пристојан живот.

Корисници социјалног становања су и домаћин и чланови његове породице. Објектом социјалног становања управља Центар за социјални рад тако што:

  • обезбеђује наменско коришћење објекта,
  • контролише рад домаћинске породице,
  • решава сва спорна питања у вези са функционисањем објекта.

Први објекат социјалног становања у заштићеним условима реализован је 2011. године, у партнерству града Шапца, Комесаријата за избеглице РС, Међународне организације за миграције и Центра за социјални рад „Шабац“. Објекат, је изграђен у оквиру регулационог плана „Камичак 1 и Камичак 2“, и има 12 стамбених јединица просечне величине од 38 м², и један заједнички боравак. Стамбени објекат за социјално становање у заштићеним условима укупне је корисне површине 472 м² и 93 м² отворених и помоћних простора. За потребе избеглих и интерно расељених опредељено је 80% простора (10 станова), док је преосталих 20% (2 стана) намењено социјално угроженим лицима и породицама из локалне заједнице. Станове је доделила, према усвојеним и објављеним критеријумима, Комисија у чијем су саставу били представници потписника уговора.