Служба за локална права и услуге

Помоћ и нега у кући

Организациона јединица Помоћ и нега у кући постоји од 05.03.2007. године. Формирањем ове организационе јединице локална заједница је обезбедила подршку корисницима у задовољавању свакодневних животних потреба у сопственом дому. Суштина овакве врсте помоћи и подршке старим или немоћним лицима јесте унапређење и одржавање квалитета њиховог живота и спречавање или одлагање смештаја у установе у којима би се пружала оваква врста подршке. Помоћ и нега у кући као служба је најзначајнија онда када је породична подршка недовољна или није расположива. У складу са процењеним индивидуалним потребама корисника сачињава се план подршке, а у зависности од степена немоћи или процене дефицита функционалних способности.

Функционише по принципу директног пружања услуге у домовима корисника.
Служба функционише тако, што се заинтересовани корисници јаве у ЦСР где поднесу захтев за услугу (захтев може да се поднесе и телефоном о чему се прави службена белешка). Социјални радник у року од три дана обилази корисника и даје процену потребних услуга, на основу којег правник доноси решење и одређује цену услуге.

Партиципација се корисницима обрачунава сразмерно висини прихода који имају. У приход се урачунава пензија и евентуално додатак на туђу негу уколико је кориснику признато то право. Услуге се не наплаћују материјално најугроженијим корисницима.

У служби ради 14 неговатељица (11 медицинских техничара-сестара и три обучене неговатељице), три возача, један помоћни радник и један социјални радник, који је координатор службе.