Служба за локална права и услуге

Канцеларија за субвенције код јавних предузећа

Канцеларија за субвенције код јавних предузећа је почела са радом 01.08.2012. године. Одлуком је установљено право на субвенције за грађане код јавних предузећа у износу од 50% накнаде за месечну потрошњу: топлотне енергије, изношења смећа, испоруку воде и употребу канализације.
С тим што је накнада за месечну потрошњу испоруке воде и употребу канализације ограничена на 3 метра кубна по члану, а највише за шест чланова породице.
Право на субвенције код јавних предузећа има појединац, односно породица, под условом да:

 1. По члану породичног домаћинства немају приход за претходни месец већи од 11.000,00 динара за подносиоца захтева, а за сваког наредног члана 10.000,00 динара.
 2. Једнородитељска породица са дететом/децом, старости до 18 година (односно до 26 година, ако се налази на редовном школовању) чији приход за претходни месец према броју чланова породице не прелази износ минималне зараде у Републици Србији за подносиоца захтева, а за сваког наредног члана 10.000,00 динара.
 3. Укупан приход породице за претходни месец према броју чланова породице не прелази износ минималне зараде у Републици Србији за подносиоца захтева, а за сваког наредног члана 10.000,00 динара, ако се у породици налази лице које је:
  • параплегичар са 70% инвалидитета и више.
  • дистрофичар са 70% инвалидитета и више.
  • лице оболело од церебралне и дечје парализе са 70% инвалидитета и више.
  • војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са 70% инвалидитета и више.
  • глуво лице са 70% инвалидитета и више.
  • слепо лице ИВ и В категорије.
  • друга лица са 70% инвалидитета и више.
 4. Не поседује или користи други стамбени простор осим простора који за подносиоца захтева износи 45м², а за сваког наредног члана породице још 10м², осим за сеоска домаћинства код којих нема ограничења у погледу површине стамбеног простора.
 5. Не поседује друге објекте (пословне објекте и друго).
 6. Не поседује или корости више од 1 хектара земље.
 7. Не поседује покретну имовину веће вредности, према процени стручног радника у складу са методама социјалног рада и социјалне заштите.