Број телефона
Е-пошта
Велики грб Шапца

Канцеларија за субвенције код јавних предузећа

Канцеларија за субвенције код јавних предузећа је почела са радом 01.08.2012. године. Одлуком је установљено право на субвенције за грађане код јавних предузећа у износу од 50% накнаде за месечну потрошњу: топлотне енергије, изношења смећа, испоруку воде и употребу канализације.

С тим што је накнада за месечну потрошњу испоруке воде и употребу канализације ограничена на 3 метра кубна по члану, а највише за шест чланова породице.

Право на субвенције код јавних предузећа има појединац, односно породица, под условом да:

 1. По члану породичног домаћинства немају приход за претходни месец већи од 17.000,00 динара за подносиоца захтева, а за сваког наредног члана 11.000,00 динара.
 2. Једнородитељска породица са дететом/децом, старости до 18 година (односно до 26 година, ако се налази на редовном школовању) чији приход за претходни месец према броју чланова породице не прелази износ минималне зараде у Републици Србији за подносиоца захтева, а за сваког наредног члана 11.000,00 динара.
 3. Укупан приход породице за претходни месец према броју чланова породице не прелази износ минималне зараде у Републици Србији за подносиоца захтева, а за сваког наредног члана 11.000,00 динара, ако се у породици налази лице које је:
  • параплегичар са 70% инвалидитета и више.
  • дистрофичар са 70% инвалидитета и више.
  • лице оболело од церебралне и дечје парализе са 70% инвалидитета и више.
  • војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са 70% инвалидитета и више.
  • глуво лице са 70% инвалидитета и више.
  • слепо лице ИВ и В категорије.
  • друга лица са 70% инвалидитета и више.
 4. Не поседује или користи други стамбени простор осим простора који за подносиоца захтева износи 45м², а за сваког наредног члана породице још 10м², осим за сеоска домаћинства код којих нема ограничења у погледу површине стамбеног простора.
 5. Не поседује друге објекте (пословне објекте и друго), осим гараже и других помоћних објеката површине до 9м2.
 6. Не поседује или корости више од 1 хектара земље.
 7. Не поседује покретну имовину веће вредности, према процени стручног радника у складу са методама социјалног рада и социјалне заштите.
Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 Март
Нема догађаја
Events for 2 Март
Нема догађаја
Events for 3 Март
Нема догађаја
Events for 4 Март
Нема догађаја
Events for 5 Март
Нема догађаја
Events for 6 Март
Нема догађаја
Events for 7 Март
Нема догађаја
Events for 8 Март
Нема догађаја
Events for 9 Март
Нема догађаја
Events for 10 Март
Нема догађаја
Events for 11 Март
Нема догађаја
Events for 12 Март
Нема догађаја
Events for 13 Март
Нема догађаја
Events for 14 Март
Нема догађаја
Events for 15 Март
Нема догађаја
Events for 16 Март
Нема догађаја
Events for 17 Март
Нема догађаја
Events for 18 Март
Нема догађаја
Events for 19 Март
Нема догађаја
Events for 20 Март
Нема догађаја
Events for 21 Март
Нема догађаја
Events for 22 Март
Нема догађаја
Events for 23 Март
Нема догађаја
Events for 24 Март
Нема догађаја
Events for 25 Март
Нема догађаја
Events for 26 Март
Нема догађаја
Events for 27 Март
Нема догађаја
Events for 28 Март
Нема догађаја
Events for 29 Март
Нема догађаја
Events for 30 Март
Нема догађаја
Events for 31 Март
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.