Центар за социјални рад Шабац
Центар за социјални рад Шабац
Велики грб Шапца
Приступ информацијама2022-03-11T12:00:53+01:00

Информације од јавног значаја

Подношње захтева за приступ информацијама од јавног значаја

11. марта 2022.|

Поступак за приступ информацијама од јавног значаја се води у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), на основу усменог или писменог захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. Захтев за се може поднети и електронским путем на адресу csrsa@ptt.rs Захтев обавезно садржи назив органа коме се упућује, име, презиме и адресу тражиоца, што прецизнији опис тражене информације, као и друге податке који олакшавају [...]

Go to Top