Дводневна обука под називом „Ургентно хранитељство – подршка деци и младима у кризним и трауматским ситуацијама“, одржана је у Шапцу у хотелу „Слобода“ 21. и 22. децембра. Обука је била организована за шеснаест актуелних хранитеља који су се обучавали за ургентно хранитељство и шест запослених стручних радника Службе за заштиту деце и омладине Центра за социјални рад Шабац, који су унапредили своја знања из наведене области.

Поздравну реч дала је Мирјана Новаков, директорка Центра за породични смештај и усвојење, а своју подршку присуством пружиле су и Јелена Милошевић, чланица Градског већа града Шапца за социјалну политику и ВД директора Центра за социјални рад „Шабац“, Биљана Мркоњић.

Обука представља део пројекта под називом „Подршка законодавним изменама и унапређење квалитета хранитељске заштите“, чији је носилац Центар за породични смештај и усвојење Београд, а активности се спроводе у сарадњи са Министарством за бригу о породици и демографију и УНИЦЕФ-ом. Један део пројекта односи се на израду нацрта новог правилника о хранитељству, а други део на обуку хранитељских породица за ургентно хранитељство.

Из Центра за породични смештај и усвојење Београд, кроз свој рад током претходних година и на основу искустава у стручном раду са децом без родитељског старања, а нарочито оном децом и младима чије збрињавање захтевало хитну и неодложну интервенцију, наводе да је смештај у хранитељске породице био један од основних видова заштите. У прилог томе говори чињеница да се у хранитељским породицама налази готово 6000 деце без родитељског старања.

Ургентно збрињавање деце, њихово измештање из биолошких породица узрокује низ траума, страхова и стресова.

Радити у најбољем интересу за дете, обебедити партиципацију корисника, обезбедити најмање рестриктивно окружење, минимизирати последицу сепарације и одвајања, сложен је задатак пред стручним радницима центара за социјални рад и центара за породични смештај.

Из тог разлога препозната је потреба за обуком хранитељских породица за ургентно хранитељство, нарочито у оним градовима у којима не постоји могућност збрињавања деце у прихватилишта, наводи се у саопштењу ЦПСУ Београд.