Број телефона
Е-пошта
Велики грб Шапца

Исплата социјалних давања за месец октобар 2020. године

16. новембра 2020.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

  • Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и додатака за помоћ и негу другог лица за месец октобар дана 20.11.2020. године
  • Дечијег додатка и родитељског додатка за месец октобар дана 20.11.2020. године
  • Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета за месец октобар дана 20.11.2020. године директно од стране Министарства по новом закону
  • Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета за месец октобар дана 20.11.2020. године
  • Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца за месец октобар дана 20.11.2020. године

Повезани чланци