Центар за социјални рад Шабац
Центар за социјални рад Шабац
Велики грб Шапца
Обавештења2020-11-18T15:10:35+01:00

Обавештења

Исплата социјалних давања за месец новембар 2020. године

16. децембра 2020.|

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 • Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и додатака за помоћ и негу другог лица за месец новeмбар дана 18.12.2020. године
 • Дечијег додатка и родитељског додатка за месец новeмбар дана 18.12.2020. године
 • Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета за месец новeмбар дана 18.12.2020. године директно од стране Министарства по новом закону
 • Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета за месец новeмбар дана 18.12.2020. године
 • Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца за месец новeмбар дана 18.12.2020. године

Исплата социјалних давања за месец октобар 2020. године

16. новембра 2020.|

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 • Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и додатака за помоћ и негу другог лица за месец октобар дана 20.11.2020. године
 • Дечијег додатка и родитељског додатка за месец октобар дана 20.11.2020. године
 • Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета за месец октобар дана 20.11.2020. године директно од стране Министарства по новом закону
 • Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета за месец октобар дана 20.11.2020. године
 • Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца за месец октобар дана 20.11.2020. године

Исплата социјалних давања за месец август 2020. године

14. септембра 2020.|

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 • Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и додатака за помоћ и негу другог лица за месец август дана 19.09.2020. године
 • Дечијег додатка и родитељског додатка за месец август дана 19.09.2020. године
 • Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета за месец август дана 21.09.2020.године директно од стране Министарства по новом закону
 • Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета за месец август дана 21.09.2020.године
 • Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца за месец август дана 19.09.2020.године

Исплата додатака за помоћ и негу другог лица за месец септембар

22. августа 2020.|

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају

Одлука Штаба за ванредне ситуације

19. августа 2020.|

Председник општине, на основу члана 39, став 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама ( „Сл.гласник РС“ број 87/2018), а на предлог општинског штаба за ванредне ситуације, на ванредној седници одржаној дана 01.09.2020. године у 09.00 чсова, доноси:

Go to Top