Међународни дан особа са инвалидитетом установљен је Резолуцијом Уједињених нација, а широм планете обележава се од 1992. године сваког 3. децембра, како би се промовисало пуно и равноправно учешће особа са инвалидитетом и предузеле мере за њихово укључивање у све аспекте друштвеног развоја.

Процењује се да једна милијарда људи, или 15% светске популације, има неки облик инвалидитета. Како инвалидност директно или индиректно погађа и чланове њихових породица, може се тврдити да је то проблем за око 2 и по милијарде људи на Планети који најчешће живе на граници или испод границе сиромаштва, а чешће него други суочавају се са разним видовима дискриминације и кршења људских права.

УНИЦЕФ-ова нова статистичка анализа инвалидитета наводи да у свету има 240 милиона деце са сметњама у развоју. Они се и даље суочавају са неједнаким шансама у погледу школовања, социјалне и здравствене заштите, као и запошљавања.

Ове године Међународни дан особа са инвалидитетом у свету обележиће се под слоганом УН-а: „Лидерство и учешће особа са инвалидитетом у стварању инклузивног, приступачног и одрживог света после пандемије COVID-19“.

Када је реч о ОСИ Центар за социјални рад Шабац пружа могућност обезбеђивања услуга социјалне заштите, које утичу на унапређење квалитета живота и животних прилика особа са инвалидитетом. Град Шабац је од ове године уврстио персоналну асистенцију за особе са инвалидитетом у услуге социјалне заштите.

Услуга Лични пратилац доступна је деци са инвалидитетом у Шапцу од 2017. године и Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју од 2012. године. На овај начин услуге су постају део система, који осигурава особама са инвалидитетом унапређење животних прилика, бољу приступачност и могућност самосталнијег живота.

Ипак поред бројних помака, особе са инвалидитетом у Србији и даље не уживају довољно права која би им омогућила пуну једнакост и укљученост у све друштвене токове, те је неопходно радити на мисији ка стварању друштва којег карактеришу једнака људска права.