Број телефона
Е-пошта
Велики грб Шапца

Јавни позив за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима и мера активне инклузије у Шапцу

3. Март 2022.

Јавни позив је објављен дана 03.03.2022. у недељном листу „Глас Подриња“, на огласној табли Градске управе града Шапца, огласној табли Центра за социјални рад „Шабац“ и интернет презентацијама: града Шапца www.sabac.rs и Центра за социјални рад „Шабац“ csrsabac.org.rs

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања Јавног позива.

Обрасци пријаве и потребних изјава преузимају се у згради Градске управе града Шапца, први спрат, канцеларија број 26.

Пријава се подноси на јединственом шалтеру Градске управе града Шапца или препорученом поштом на адресу: Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6, 15000 Шабац, у затвореној коверти и са обавезном напоменом „За јавни позив – Избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима у Шапцу“, као и назнаком на коверти за коју категорију Подносилац пријаве аплицира (ромска породоца, жене жртве породичног насиља, особе са инвалидитетом или млади до 26 година којима престаје или је престао смештај у установи социјалне заштите или хранитељској породици).

За додатне информације Подносилац пријаве може контактирати Градску управу Шабац на број телефона: 015/364-120.

Повезани чланци