Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

  • Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju i dodataka za pomoć i negu drugog lica za mesec avgust dana 19.09.2020. godine
  • Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka za mesec avgust dana 19.09.2020. godine
  • Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec avgust dana 21.09.2020.godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu
  • Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za mesec avgust dana 21.09.2020.godine
  • Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca za mesec avgust dana 19.09.2020.godine