Исплата додатка за помоћ и негу другог лица за месец фебруар врши се од дана 20.03.2020. године