Šabac je jedan od prvih gradova gde je septembra 2019. godine počela realizacija projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“. Sprovodi se uz podršku Svetske banke i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a planirano je da traje do oktobra 2022. godine.

Nosilac projekta je grad Šabac, a Protokol o saradnji i obavezu da će podjednako da rade na projektnim aktivnostima potpisali su: Centar za socijalni rad „Šabac“, Predškolska ustanova „Naše dete“, Dom zdravlja „Dr Draga Ljočić“ i UG „Liga za zdravlje“.

„Baš ovih dana kada se obeležava i Dečja nedelja, obeležavamo dve godine projekta koji je posvećen deci od rođenja do 5,5 godina života i njihovim porodicama“, navodi koridinatorka Projekta i v.d. direktora Centra za socijalni rad Šabac, Biljana Mrkonjić.

Naziv projekta „Podrška deci i porodici iz osetljivih društvenih grupa u pružanju jednakih mogućnosti za učenje i razvoj“ proistekao je iz iskustva pomenutih institucija i organizacija da sve porodice na teritoriji grada nemaju podjednake mogućnosti u razvoju porodičnih odnosa i dostupnosti usluga ovih institucija (zbog razuđenosti sela ili nedovoljno informacija). Takođe, uočeno je i nedovoljno preventivnih aktivnosti kao i to da stručnjaci na teren uglavnom izlaze onda kad se javi potreba za intervencijom. Ovim Projektom je stvorena prilika da navedene institucije rade zajedno na terenu i budu dostupnije na celoj teritoriji Grada, objašnjava Mrkonjićeva.

Planirano je da se projektom proširi i osigura redovnost pohađanja predškolskih programa, obezbeđivanjem besplatnog prevoza za decu iz udaljenih zaseoka; da se proširi ponuda besplatnih programa za decu i roditelje; da se unapredi podrška porodicama iz osetljivih društvenih grupa u odgajanju i vaspitavanju dece u porodici; da se radi na osnaživanju i informisanju u cilju ostvarivanja prava i benefita u socijalnom, zdravstvenom pravnom i obrazovnom smislu.

Za dve godine trajanja projektra čija vrednost Granta iznosi četiri i po miliona dinara urađeno je sledeće: radi lakšeg odlaska na teren nabavljen je automobil sa sedam sedišta; sredstvima Granta adaptirane su prostorije stare Mesne zajednice u Petlovači gde je otvorena još jedna mešovita grupa dece predškolskog uzrasta; nabavljena su sredstva za rad i didaktički materijal.
Ukupan broj dece uključene u programe kroz projekat je oko 400. Broj porodica koje su dobile podršku za razvoj roditeljskih kompetencija u sklopu granta je oko 200. Ukupan broj roditelja koji je bio uključen u bilo koji vid aktivnosti – radionice, edukacije i sl je oko 300.

Jačanje roditeljskih kompetencija realizuje se kroz projektne aktivnosti: „Mobilna škola roditeljstva“, „Porodični klub“, „Mesec očeva“, „Roditeljski sastanci, „Mobilno savetovalište“.
Projekat je i humanitarnog karaktera, pa osim higijenskih paketa za korisnike nabavljenih sredstvima Granta prikupljena su sredstva najpre Humanitarnim koncertom održanim krajem 2019. godine, zatim donacijama Fondacije „Humano srce Šapca“, kao i donacijama pojedinaca. Ističu se i donacije jedne grupe vrtića „Bambi“ čija su deca i roditelji bili naročito senzibilisani da daju svoj doprinos.

„U maju ove godine smo učestvovali na Konferenciji u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnolopkog razvoja gde smo mi, pored još četiri grada predstavili svoj primer dobre prakse. Na tom predstavljanju svako je prikazao ono po čemu se izdvojio tokom protekle dve godine realizacije projektnih aktivnosti, a ono po čemu je Šabac naročito poznat je upravo veoma dobra saradnja među institucijama u lokalnoj zajednici, naročito onim koji rade sa decom i porodicama i za decu i porodice“ istakla je Mrkonjićeva.

Osim pomenutih institucija, podršku kroz protokol o saradnji i učešćem u aktivnostima dali su: Biblioteka Šabačka, kroz projektnu aktivnost „Biblioteka iz kofera“, Omladinsko pozorište „Vožd“ kroz aktivnost „Učimo kroz umetnost“, Tv Šabac, Radio TIM, medijskim praćenjem projekta i Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju „Živimo zajedno – Šabac“.

Potpisivanjem intersektorskog protokola uspostavljen je sistem dugoročne i održive međusektorske saradnje, koja ima za cilj rano otkrivanje, procenu rizika i sprečavanje osipanja iz sistema školovanja. „Na ovaj način omogućavamo i realizaciju Strategije održivog razvoja grada Šapca za period 2020-2025, koja će doprineti ostvarivanju cilja Društveno blagostanje.“, zaključuje Mrkonjićeva.