Шабац је један од првих градова где је септембра 2019. године почела реализација пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“. Спроводи се уз подршку Светске банке и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а планирано је да траје до октобра 2022. године.

Носилац пројекта је град Шабац, а Протокол о сарадњи и обавезу да ће подједнако да раде на пројектним активностима потписали су: Центар за социјални рад „Шабац“, Предшколска установа „Наше дете“, Дом здравља „Др Драга Љочић“ и УГ „Лига за здравље“.

„Баш ових дана када се обележава и Дечја недеља, обележавамо две године пројекта који је посвећен деци од рођења до 5,5 година живота и њиховим породицама“, наводи коридинаторка Пројекта и в.д. директора Центра за социјални рад Шабац, Биљана Мркоњић.

Назив пројекта „Подршка деци и породици из осетљивих друштвених група у пружању једнаких могућности за учење и развој“ проистекао је из искуства поменутих институција и организација да све породице на територији града немају подједнаке могућности у развоју породичних односа и доступности услуга ових институција (због разуђености села или недовољно информација). Такође, уочено је и недовољно превентивних активности као и то да стручњаци на терен углавном излазе онда кад се јави потреба за интервенцијом. Овим Пројектом је створена прилика да наведене институције раде заједно на терену и буду доступније на целој територији Града, објашњава Мркоњићева.

Планирано је да се пројектом прошири и осигура редовност похађања предшколских програма, обезбеђивањем бесплатног превоза за децу из удаљених засеока; да се прошири понуда бесплатних програма за децу и родитеље; да се унапреди подршка породицама из осетљивих друштвених група у одгајању и васпитавању деце у породици; да се ради на оснаживању и информисању у циљу остваривања права и бенефита у социјалном, здравственом правном и образовном смислу.

За две године трајања пројектра чија вредност Гранта износи четири и по милиона динара урађено је следеће: ради лакшег одласка на терен набављен је аутомобил са седам седишта; средствима Гранта адаптиране су просторије старе Месне заједнице у Петловачи где је отворена још једна мешовита група деце предшколског узраста; набављена су средства за рад и дидактички материјал.
Укупан број деце укључене у програме кроз пројекат је око 400. Број породица које су добиле подршку за развој родитељских компетенција у склопу гранта је око 200. Укупан број родитеља који је био укључен у било који вид активности – радионице, едукације и сл је око 300.

Јачање родитељских компетенција реализује се кроз пројектне активности: „Мобилна школа родитељства“, „Породични клуб“, „Месец очева“, „Родитељски састанци, „Мобилно саветовалиште“.
Пројекат је и хуманитарног карактера, па осим хигијенских пакета за кориснике набављених средствима Гранта прикупљена су средства најпре Хуманитарним концертом одржаним крајем 2019. године, затим донацијама Фондације „Хумано срце Шапца“, као и донацијама појединаца. Истичу се и донације једне групе вртића „Бамби“ чија су деца и родитељи били нарочито сензибилисани да дају свој допринос.

„У мају ове године смо учествовали на Конференцији у организацији Министарства просвете, науке и технолопког развоја где смо ми, поред још четири града представили свој пример добре праксе. На том представљању свако је приказао оно по чему се издвојио током протекле две године реализације пројектних активности, а оно по чему је Шабац нарочито познат је управо веома добра сарадња међу институцијама у локалној заједници, нарочито оним који раде са децом и породицама и за децу и породице“ истакла је Мркоњићева.

Осим поменутих институција, подршку кроз протокол о сарадњи и учешћем у активностима дали су: Библиотека Шабачка, кроз пројектну активност „Библиотека из кофера“, Омладинско позориште „Вожд“ кроз активност „Учимо кроз уметност“, Тв Шабац, Радио ТИМ, медијским праћењем пројекта и Удружење за помоћ особама са сметњама у развоју „Живимо заједно – Шабац“.

Потписивањем интерсекторског протокола успостављен је систем дугорочне и одрживе међусекторске сарадње, која има за циљ рано откривање, процену ризика и спречавање осипања из система школовања. „На овај начин омогућавамо и реализацију Стратегије одрживог развоја града Шапца за период 2020-2025, која ће допринети остваривању циља Друштвено благостање.“, закључује Мркоњићева.