Преузимање

Акти и прописи

На овој страници можете пронаћи и преузети битније акте и прописе из области социјалне заштите.

 • Закон о социјалној заштити Преузми
 • Породични закон Преузми
 • Закон о спречавању насиља у породици Преузми
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја Преузми
 • Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите Преузми
 • Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада Преузми
 • Посебан колективни уговор за социјалну заштиту у Републици Србији Преузми
 • Кодекс професионалне етике стручних радника социјалне заштите Србије Преузми
 • Одлука о правима и услугама социјалне заштите Града Шапца, (Службени лист града Шапца 3/11, 7/12 и 31/12.) Преузми
 • Измена и допуна одлуке о правима и услугама социјалне заштите Града Шапца, децембар 2014. Преузми
 • План за социјалну политику Града Шапца за 2016-2020 Преузми
 • Одлука о правима и услугама социјалне заштите града Шапца усвојена од Скупштине града 04.07.2018. (Службени лист Града Шапца 16/18) Преузми

Финансијски план

 • Финансијски план центра за социјални рад по одлуци буџета града Шапца за 2021. годину Преузми
 • Финансијски план центра за социјални рад Шабац по ребалансу II буџета града Шапца за 2021. годину Преузми

Програм рада центра

 • Програм рада центра за 2022. годинуПреузми
 • Програм рада центра за 2021. годинуПреузми

Извештај о извршењу буџета за 2021. годину

 • Извештај о извршењу буџета 0902-0003Преузми
 • Извештај о извршењу буџета 0902-0005Преузми
 • Извештај о извршењу буџета 0902-0013Преузми
 • Извештај о извршењу буџета 0902-0015Преузми
 • Извештај о извршењу буџета од 01.01.2021. године до 30.03.2021. годинеПреузми
 • Извештај о извршењу буџета од 01.01.2021. године до 30.03.2021. године 0902-0003Преузми
 • Извештај о извршењу буџета од 01.01.2021. године до 30.03.2021. године 0902-0005Преузми
 • Извештај о извршењу буџета од 01.01.2021. године до 30.03.2021. године 0902-0013Преузми
 • Извештај о извршењу буџета од 01.01.2021. године до 30.06.2021. годинеПреузми
 • Извештај о извршењу буџета од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године 0902-0005 Преузми
 • Извештај о извршењу буџета од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године 0902-0005 -2Преузми
 • Извештај о извршењу буџета од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године 0902-0013Преузми
 • Извештај о извршењу буџета од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године 0902-0015Преузми
 • Извршење буџета – Биланс стања на дан 31.12.2020. годинеПреузми
 • Извештај о извршењу буџета од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године 0902-0005Преузми
 • Извештај о извршењу буџета од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године 0902-0013Преузми
 • Извештај о извршењу буџета од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године 0902-0015Преузми

Информатор

Извештај о извршењу буџета за 2020. годину

 • Пероид од 01.01.2020. године до 31.03.2020.године.Преузми
 • Пероид од 01.01.2020. године до 30.06.2020.године.Преузми
 • Пероид од 01.01.2020. године до 30.09.2020.године.Преузми
 • Пероид од 01.01.2020. године до 31.12.2020.године.Преузми

Извештај о раду центра

 • Извештај о раду центра за 2021. годинуПреузми
 • Извештај о раду центра за 2020. годинуПреузми

Извештај о извршењу буџета за 2019. годину

 • Пероид од 01.01.2019. године до 31.03.2019.године.Преузми
 • Пероид од 01.01.2019. године до 30.06.2019.године.Преузми
 • Пероид од 01.01.2019. године до 30.09.2019.године.Преузми
 • Пероид од 01.01.2019. године до 31.12.2019.године.Преузми
 • ЗавршниПреузми