На овој страници можете пронаћи и преузети битније акте и прописе из области социјалне заштите.

  1. Закон о социјалној заштити
  2. Породични закон
  3. Одлука о правима и услугама социјалне заштите Града Шапца, (Службени лист града Шапца 3/11, 7/12 и 31/12.)
  4. Измена и допуна одлуке о правима и услугама социјалне заштите Града Шапца, децембар 2014.
  5. План за социјалну политику Града Шапца за 2016-2020
  6. Одлука о правима и услугама социјалне заштите града Шапца усвојена од Скупштине града 04.07.2018. (Службени лист Града Шапца 16/18).