Сигурна кућа формирана је као склониште за жене и децу жртве породичног насиља чијом се реализацијом видљиво побољшава ефикасност механизама за решавање друштвених проблема, посебно проблема породичног насиља. Први корисници су у Сигурну кућу смештени 20.02.2007. године. У Сигурној кући ангажован је координатор Сигурне куће који организује и координира рад и једна домаћица по основу уговора о делу која се брине о свакодневној организацији живота у Сигурној кући. Такође је ангажован и правник који је стручни радник Службе за локална права и услуге. Капацитет Сигурне куће је пет лежајева плус један помоћни и један дечји креветац. Директан саветодавно-социјални рад са корисницама СК обезбеђује водитељ случаја задужен за рад на случају.

Сигурну кућу карактерише:

  • доступност терапијско-психијатријских  услуга и услуга бесплатне правне помоћи за кориснике
  • бесплатно заступање жене и деце жртава породичног насиља у поступцима пред судом од стране адвоката
  • интензиван  рад на јачању родитељског капацитета мајки
  • интезиван рад на социјално-економском оснаживању у циљу осамостаљивања.