Savetovalište za porodicu i mlade pri Centru za socijalni rad „Šabac“otpočelo je sa radom 2003. godine. Pružanje usluge finansira lokalna samouprava. Osnovna ideja i svrha Savetovališta je realizovanje ciljeva preventivnog rada u oblasti proširenih prava socijalne zaštite kroz pružanje besplatnih usluga građanima i njihovim porodicama. Savetovalište radi u popodnevnim časovima ponedeljkom i sredom od 15 do 19 časova. U Savetovalištu rade 2 stručna radnika i to 1 porodični psihoterapeut i 1 porodični savetnik. Osnovna orijentacija stručnih radnika koji rade na pružanju savetodavnih i psihoterapijskih usluga je sistemska porodična terapija.

Usluge Savetovališta su:

  • poboljšanje socio-psiholoških uslova za unapređenje emocionalnih razmena, podizanje na viši nivo funkcionisanja interpersonalnih razmena i usmeravanje na zdrave stilove života
  • rad sa porodicama  i pojedincima radi prevazilaženja kriznih situacija
  • odgovorno planiranje roditeljstva i uspešno roditeljstvo
  • pomoć deci i mladima čiji je razvoj u riziku
  • razvijanje nenasilne komunikacije i tolerancije u braku i porodici
  • aktivno prevazilaženje ličnih, partnerskih i porodičnih kriza
  • poboljšanje položaja starih u porodici
  • integracija pojedinaca i marginalizovanih porodica u lokalnu zajednicu.