Прихватна станица за одрасла и стара лица, који су без смештаја и материјалних прихода, једна је од локалних услуга социјалне заштите у Шапцу. Прихватна станица се налази у Геронтолошком центру, стављена је у функцију у фебруару 2011. године и у овом простору могу да бораве четири особе. Услуга смештаја може трајати најдуже 60 дана. Подразумева прихват и збрињавање лица која се нађу у скитњи и другим случајевима у којима је потребно организовано збрињавање, док им се не омогући повратак у место пребивалишта или док се за њих не утврди други облик социјалне заштите.

Центар за социјални рад покреће поступак смештаја по службеној дужности, на своју иницијативу, предлоге и пријаве грађана или других овлашћених органа.

У 2014. години у Прихватној станици била су смештена три  лица. Сви смештени су услугу користили најдуже 15 дана.

Споразум о сарадњи на нивоу Града закључен 15.03.2011.године од стране града Шапца, Центра за социјални рад, Геронтолошког центра и Дома здравља дефинисао је поступке, процедуре, надлежности и рокове, како би се у свако доба дана и ноћи, онима којима је то неопходно, обезбедило нужно, привремено збрињавање.