Организациона јединица Помоћ и нега у кући постоји од 05.03.2007. године. Формирањем ове организационе јединице локална заједница је обезбедила подршку корисницима у задовољавању свакодневних животних потреба у сопственом дому. Суштина овакве врсте помоћи и подршке старим или немоћним лицима јесте унапређење и одржавање квалитета њиховог живота и спречавање или одлагање смештаја у установе у којима би се пружала оваква врста подршке. Помоћ и нега у кући као служба је најзначајнија онда када је породична подршка недовољна или није расположива. У складу са процењеним индивидуалним потребама корисника сачињава се план подршке, а у зависности од степена немоћи или процене дефицита функционалних способности.

Служба зе негу и помоћ у кући запошљава 15 геронтодомаћица ( 12 медицинских техничара-сестара и 3 обучене неговатељице), два возача, два помоћна радника, једног и по социјалног радника и једног правника. Функционише по принципу директног пружања услуге у домовима корисника. Геронтодомаћице су распоређене у три екипе. Две екипе покривају терене у околним селима, а једна екипа ради на територији ужег градског центра. На село иду две, понекад, три геронтодомаћице, возач и помоћни радник, а у граду геронтодомаћице углавном иду саме у кућне посете осим где је предвиђено да иду у пару (обично где се ради о потребама пресвлачења и купања теже покретних корисника).

За превоз у граду када временске прилике дозвољавају герентодомаћице користе бицикле, којих има седам. Запослени поседују службене мобилне телефоне, одговарајућу опрему - обућу, радну одећу, заштитне рукавице, креме за руке, средства за дезинфекцију. Запослени су добили идентификационе картице са сликом, мајице и зимске јакне. Геронтодомаћице поседују апарате за мерење притиска, апарате за мерење шећера у крви, холестерола и триглицерида. Служба располаже са два аута, косачицом и тримером, основним алатом, машином за веш и машином за сушење веша ( у оквиру службе је организован и вешерај који се налази у подруму ЦСР).

Служба функционише тако, што се заинтересовани корисници јаве у ЦСР где поднесу захтев за услугу (захтев може да се поднесе и телефоном о чему се прави службена белешка). Социјални радник, затим, у року од три дана обилази корисника и даје процену потребних услуга, на основу којег правник доноси решење и одређује цену услуге.

Партиципација се корисницима обрачунава сразмерно висини прихода који имају. У приход се урачунава пензија и евентуално додатак на туђу негу уколико је кориснику признато то право.

Услуге се не наплаћују материјално најугроженијим корисницима.

Распоред рада геронтодомаћица односно екипа на терену доноси Kоординатор службе ( социјални радник).