"Кућа на пола пута"" је услуга социјалне заштите која за циљ има смањење социјалне изолације и  угрожености деце без родитељског старања и деце са проблемом у понашању по престанку третмана у установама социјалне заштите, побољшање и унапређење квалитета њиховог живота на територији нашег Града, развијање отворених видова социјалне заштите, као и развијање грађанске солидарности са децом без родитељског старања и децом са поремећајем у понашању.

Услуга се остварује под условом:

  • да не постоји могућност повратка у сопствену или сродничку породицу
  • да је планом отпуста утврђено да је становање уз подршку најцелисходнији облик заштите
  • да постоји сагласност корисника

Ова услуга обезбеђује:

  • бесплатно становање и месечно издржавање ( у трајању од годину дана, или нешто дуже)
  • подршку развоју практичних вештина вођења свакодневног живота
  • подршку развоју самосталности у доношењу одлука и преузимање личне одговорности
  • припрему за живот у породици и партнерским односима
  • подршку у стицању и развоју вештина потребних за проналажење и задржавање запослења .

Услугом становања уз подршку обезбеђује се равноправан приступ младих који су били у систему социјалне заштите, могућностима које нуди заједница.

За потребе реализације ове услуге користи се стан пок. корисника домског смештаја, који је Центар наследио по основу уговора о доживотном издржавању и његов капацитет је два корисника истог пола. Градска управа града Шапца је усвојила и обезбедила потребна средства за реализацију ове услуге. Стан је опремљен намештајем који је донација корисника Центра који се налази на домском смештају, а недостајући намештај је у 2007. години обезбеђен из буџета Града. Са оваквом сврхом коришћења стана и његовом наменом упознати су надлежни у ресорном Министарству и у Градској управи.