Канцеларија за субвенције код јавних предузећа је почела са радом 01.08.2012. године. На седници Скупштине града Шапца 30.03.2012. године донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите града Шапца. Одлуком је установљено право на субвенције за грађане код јавних предузећа у износу од 50% накнаде за месечну потрошњу испоруке воде и употребе канализације, топлотне енергије и изношење смећа. Право је утврђено за појединца, односно породицу под условом да по члану домаћинства приход није већи од 13.000,00 динара и да осим стамбеног простора који одговара потребама појединца, односно породице и окућнице не поседују, односно не користе више од 1 ха земље. На седници Скупштине града Шапца 21.12.2012. г. донета је  Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите града Шапца., која је ступила на снагу 01.01.2013.године. У Одлуци су даље прецизирани услови за остваривање права.

У оквиру ОЈ Канцеларија за субвенције код јавних предузећа организован је рад у складу са Уредбом о енергетски заштићеном купцу „Сл.гласник РС“ 27/13, донета 21.03.2013. а ступила је на снагу 01.04.2013.године. Уредбом су прописани критеријуми, начин заштите, услови, рокови и поступак за утврђивање статуса енергетски заштићеног купца, извор и начин обезбеђивања средстава за испоруку одређених количина електричне енергије и природног гаса, под посебним условима и начин вођења евиденције енергетски заштићених купаца. Ова уредба је престала да важи доношењем Уредбе о енергетски заштићеном купцу, односно угроженом купцу топлотне енергије, која се примењује од 15.октобра 2013.године до 15. априла 2014. године. Овом уредбом прописан је поступак за утврђивање статуса енергетски заштићеног купца, као и угроженог купца топлотне енергије.

У ОЈ раде 1 дипл.социјални радник, 2 дипломирана правника и демограф.