Дневни боравак је постао ОЈ Центра 01.03.2012. године. Из просторија приватног донатора Дневни боравак је 07.05.2012. године премештен у Установу за децу и младе „Шабац“. Корисници Дневног боравка су деца и млади са аутистичним спектром симптома, Дауновим синдромом, деца и млади умерено, теже и тешко ментално ометена лица са или без вишеструких оштећења. Услуга је призната за 25 лица од чега су 2 кориснице у колицима. Гледано према полној структури има 19 корисника мушког пола и 6 корисника женског пола. Структура корисника према врстама потреба и тешкоћа је следећа: седам корисника са аутистичним спектром симптома, шест корисника са Дауновим синдромом и дванаест корисника са умереном и тешком менталном ометеношћу.

У Дневном боравку ради 10 запослених, два васпитача, један радни терапеут, један физиотерапеут, четири медицинска техничара, сви запослени су добили лиценцу за рад. Од помоћних радика у ДБ су запослени, једна сервирка-хигијеничарка и један возач. Запослени се шестомесечно подвргавају санитарном прегледу. Радно време Дневног боравка је од 06,00 до 18,00 часова. Корисници се одвозе  и довозе у боравак и ОШ „Свети Сава“ према плану, а у складу са  временским приликама одлазе и на излете.

Услугом се обезбеђује превоз корисника мини-бусом, исхрана корисника, доручак, ручак и две ужине, индивидуалне и групне едукативно-васпитне, радно-окупационе и физичке  активности. Деца се одвозе у школу и враћају кући или у боравак. Деца иду у две смене у школу, у зависности од узраста. У минибусу са децом су 2 медицинска техничара. Оброци се обезбеђују из предшколске установе „Наше дете“. За рекреацију се користи сала која је опремљена спортским реквизитима као и собни бицикл који је дониран од стране Градоначелника Шапца поводом обележавања Дечије недеље, у октобру 2013. године. Сала је опремљена са два коша, два гола, 15 струњача и рипс столовима. За рад и рекреацију редовно се обезбеђује дидактички материјал.

Циљеви рада Дневног боравка су :

  • Дневно збрињавање корисника
  • Побољшање квалитета живота корисника и њихових породица које могу да се радно ангажују и да организују време према својим потребама
  • Интеграција корисника у широј друштвеној заједници
  • Смањење социјалне искључености и маргинализације – шетње са корисницима кроз град, одлазак на Стари град, учешће у активностима за Дечију недељу и сл.
  • Активирање потенцијала корисника, рад на очувању постојећих могућности и стварање претпоставки за укључивање корисника  у живот заједнице
  • Развијање и неговање хигијенских навика и основног понашања приликом узимања оброка
  • Стимулативне активности су у функцији очувања и подстицања сензорних и моторних капацитета, да се подстакну корисници који се отежано крећу да активирају мишиће и крећу се, кроз вежбе и помоћ при кретању
  • Кинези-терапија се организује кроз индивидуални и групни рад у циљу побољшања моторичких способности и сензибилитета корисника.