Служба за локална права и услуге има 4 организационе јединице

 1. Помоћ и нега у кући
 2. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју
 3. Социјално становање у заштићеним условима
 4. Канцеларија за субвенције код јавних предузећа 

а корисницима пружа и друге услуге које се финансирају из средстава локалне самоуправе:

У Служби ради 40 запослених. Служба има руководиоца, дипломираног економисту, дипломираног правника, возача и  стручног радника на пословима планирања и развоја, систем администратора и запослене у ОЈ.

ОЈ Помоћ и нега у кући има 1,5 социјалног радника, 15 неговатељица (геронтодомаћица), 2 возача и 2 физичка радника. 

ОЈ Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју има 10 запослених:

 • 2 васпитача
 • pадног терапеута
 • физиотерапеута
 • 4 медицинска техничара
 • сервирку-хигијеничарку
 • возача

ОЈ Канцеларија за субвенције код јавних предузећа има 4 запослена:

 • 1 дипл.соц.радника
 • 2 дипл.правника
 • 1 демограф.

ОЈ Социјално становање у заштићеним условима има по систематизацији запосленог 0,5 дипл.социјалног радника.